ใบอนุญาต หาย 2565  ใบอนุญาตหายช่วงโควิดต้องทำอย่างไร หลายคนกังวล  ไม่ต้องตกใจ เป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน  เพียงดำเนินการตามขั้นตอนที่เราบอกง่ายๆ  ใบอนุญาตหรือ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล  ถ้ามีการสูญหาย  หาไม่เจอ   ไม่ว่าใบอนุญาตแบบตลอดชีพ หรือใบอนุญาตแบบชั่วคราว   ไม่ต้องแจ้งความกับตำรวจ ให้ติดต่อกรมขนส่ง เวลา08.30 น. – 16.30 น. (มาภายใน 15.30 น. เพื่อยื่นคำขอ) ที่คุณสะดวก แต่ถ้าคุณ ทำใบอนุญาตสาธารณะ หรือ ใบอนุญาตรถยนต์สาธารณะ  สูญหาย  จะต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ เพื่อเอาใบแจ้งความ  ประกอบในการยื่นขอทำใบอนุญาตสาธารณะใหม่

ใบอนุญาต หาย 2565

 

ใบอนุญาตหาย จองคิวออนไลน์  ผ่านแอปพลิเคชั่น  DLT Smart Queue ได้  คุณสามารถจองล่วงหน้าได้  การจองคิวเพื่อขอใบอนุญาตคุณต้องอบรมในแอปพลิเคชั่น  มาก่อนด้วย

 

ถ้าใบอนุญาต หาย 2565  ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

หลักๆแล้ว ให้เตรียม บัตรประชาชนตัวจริง หรือเอกสารใช้สำหรับยืนยันตัวที่ ราชการออกให้  หรือถ้าชาวต่างชาติ  ที่ยังไม่ได้สัญชาติไทย  ให้เตรียม พาสปอร์ต แทนบัตรประชาชนได้  

ถ้าใบอนุญาตรถยนต์สาธารณะ หรือ แท็กซี่ สูญหาย จะต้องแจ้งความกับทางตำรวจให้ลงบันทึกประจำวัน แล้วนำใบแจ้งความ  ไปประกอบการดำเนินเรื่องทำบัตรใหม่

ติดต่อเจ้าหน้าที่กรอกคำร้องขอทำใบอนุญาต และรับบัตรคิด รอเรียกคิว แล้วทำใบอนุญาตใหม่

ทำการทดสอบ สมรรถภาพร่างกาย และการมองเห็น  

 

ถ้ากรณีที่เป็นใบอนุญาตแบบเก่ามากๆ  แบบรุ่นสมัยก่อนหาย  ต้องไปทำที่เดิมที่เคยทำ  เพราะต้องหาต้นขั้วเพื่อทำใบอนุญาตใหม่

 

ถ้าใบอนุญาตหมดอายุ 

เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน  และใบอนุญาตที่หมดอายุเก่าเดิม  ไปทำเรื่องในการขอรับทำใบใหม่

 

 

ใบอนุญาตหายเสียเงินดังนี้คือ

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรสูญหาย เสียหาย 100 บาท

ค่าธรรมเนียมสำหรับคำขอ 5 บาท

ค่าถ่ายรูป  และพิมพ์บัตร 100 บาท

รวม 205 บาท

 

คุณควรระวังให้รอบคอบมากขึ้น  ในการเก็บใบอนุญาตเข้าไว้ในกระเป๋าสตางค์  ควรจำทุกครั้งมีสติอยู่ทุกขณะจิต ว่าวางกระเป๋าเงินไว้ที่ไหน  วางไว้ใกล้ๆตัวทุกครั้ง  เพราะเป็นของสำคัญ  หรือพกติดตัวเอง  

 

ถ้าแผ่นป้ายทะเบียนรถหาย  นำสมุดจดทะเบียนรถไปแสดง กับเจ้าหน้าที่ ที่กรมขนส่งทางบกเพื่อทำแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่

 

ใบอนุญาตหายและหมดอายุคุณสามารถทำตามคำแนะนำที่เราบอกด้านบน

 

ใบอนุญาตหายต้องสอบใหม่ไหม  ไม่ต้องสอบใหม่ แค่ไปอบรมออนไลน์ใหม่แค่นั้นเอง  

 

ใบอนุญาตหาย เช็ควันหมดอายุ  คุณสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดที่คุณอยู่  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้

 

ใบขับขี่ หาย 2565