ใบอนุญาต มีกี่ประเภท   ประเภทของใบอนุญาต การขับรถไปบนท้องถนนจำเป็นจะต้องมีใบอนุญาต เพื่อเป็นใบอนุญาตในการเบิกทางการขับรถ  ถ้าไม่มีใบอนุญาตจะถือว่าบุคคลคนนั้นทำผิดกฎหมาย  

ใบอนุญาต มีกี่ประเภท

 

 

ประเภทของใบอนุญาตแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ

1.ประเภทส่วนบุคคล 

สำหรับขับขี่ส่วนบุคคล  โดยสารส่วนบุคคล  หรือ ขนส่งส่วนบุคคลเพื่อการค้าธุรกิจได้  คือรวมอยู่ในประเภทนี้

 

2.ประเภทสำหรับทุกประเภท

สำหรับขนส่งทุกประเภท  สำหรับการค้า หรือธุรกิจได้  นอกจากนี้ ยังสามารถ ขนส่งสาธารณะ  การขนส่งคน  สัตว์ หรือสิ่งของได้    สำหรับผู้ที่ใช้งานรถเพื่อเป็นอาชีพ  เช่น แท็กซี่  สามล้อ วินมอเตอร์ไซด์   ต้องมีอายุ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  มีความสามารถในการขับรถ  รู้กฎเกณฑ์จราจร  ไม่พิการ หรือจิตฟั่นเฟือง  ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง  ไม่มีใบอนุญาตประเภทเดียวกัน หรือไม่ถูกเพิกถอน  

 

ชนิดของใบอนุญาตของรถยนต

1.ใบอนุญาตอนุญาตชั่วคราว

ใบอนุญาตรถยนต์ชั่วคราว

ใบอนุญาตรถยนต์สามล้อ ชั่วคราว

ใบอนุญาตรถจักรยานยนต์ ชั่วคราว 

มีอายุ 1 ปี ค่าธรรมเนียม 100 บาท

2.ใบอนุญาตรถยนต์ส่วนบุคคล

หลังจากที่ได้ใบอนุญาติชั่วคราวมา  แล้วใช้งานครบระยะที่กำหนดแล้วและต่ออายุจะได้ขับขี่ประเภทนี้มา

อายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียม 500 บาท

 

3.ใบอนุญาตรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล

ใบอนุญาตประเภทนี้  จะได้ก็ต่อเมื่อต่ออายุ  ใบอนุญาตรถยนต์สามล้อชั่วคราวแล้ว  จะได้เพิ่มเป็น 5 ปี  ค่าธรรมเนียม 250 บาท

 

4 ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ  

สำหรับรถขนส่งสาธารณะ  หรือรถแท็กซี่  อายุมากกว่า 22 ปีบริบูรณ์  และได้รับใบอนุญาตชั่วคราวมา มากกว่า 1 ปี  อายุ 3 ปี ค่าธรรมเนียม 300 บาท

 

5 ใบอนุญาตขับรถสามล้อสาธารณะ

หรือรถตุ๊กๆ  ต้องมีใบอนุญาตสามล้อสาธารณะชั่วคราวมาอย่างน้อย 1 ปี  หรือตลอดชีพ  และ อายุมากกว่า 22 ปีบริบูรณ์  อายุ 3 ปี ค่าธรรมเนียม 150 บาท

 

6 ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

เป็นทั่วๆไปที่คนขับจักรยานยนต์มี   คือเปลี่ยนจากแบบชั่วคราวเป็นแบบ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล  5 ปี  ค่าธรรมเนียม  250 บาท

 

7 ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ

สำหรับผู้ที่ขับรถมอเตอร์ไซด์ เป็นอาชีพ  วินมอเตอร์ไซด์ต้องได้รับ ใบอนุญาติชั่วคราวมา มากกว่า 1 ปี  อายุมากกว่า 20 ปีบริบูรณ์  อายุ 3 ปี   ค่าธรรมเนียม 150 บาท

 

8.ใบอนุญาตขับรถบดถนน

จะต้องอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์  และ ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด  การขับรถปลอดภัย มารยาทการขับรถ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

อายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียม 250 บาท

 

9.ใบอนุญาต ขับรถแทรกเตอร์

เพื่อใช้ในงานเกษตรกรรม  ต้องมีอายุ มากกว่า 18 ปีบริบูรณ์  อายุ 5 ปี  ค่าธรรมเนียม250 บาท 

 

10.ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่น

นอกเหนือจาก ข้อ 1-9 ที่ผ่านมา  ใบอนุญาตประเภทนี้จะมีอายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียม100 บาท 

 

11.ใบอนุญาตรถสากล  

ต้องมีใบอนุญาตรถยนต์ส่วนบุคคล 5 ปีแล้ว  ถึงยื่น ขอทำใบอนุญาตสากลได้  อายุ 1 ปี  ค่าธรรมเนียม   500 บาท

 

ใบอนุญาต มีกี่ประเภท  แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ  และ 11 ประเภทย่อย  ถ้าคุณอยากได้รายละเอียดการหัดขับรถ  สามารถติดต่อได้ที่โรงเรียนสอนขับรถ  ไอไดร์ฟรังสิต

 

 

เครดิต

https://chobrod.com/tips-car-care/

https://car.kapook.com/view227845.html