ทำใบอนุญาตสาธารณะ  สำหรับผู้ที่ต้องการสอบใบอนุญาต สามล้อ ตุ๊กตุ๊ก จักรยานยนต์ และรถสาธารณะ  อื่นๆ  ซึ่งมีทั้งหมด 3 ประเภท ดังนี้คือ

 

1.ใบอนุญาติขับรถยนต์ สาธารณะ (อายุ 3 ปี)

2.ใบอนุญาติขับรถสามล้อ สาธารณะ (อายุ 3 ปี)

3.ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ (อายุ 3 ปี)

 

การทำใบอนุญาตสาธารณะ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้คือ

 • มีสัญชาติ ไทย
 • มีใบอนุญาตชั่วคราว  หรือ  ใบอนุญาต ส่วนบุคคล  
 • ผู้ทำใบอนุญาตรถ สามล้อสาธารณะ อายุ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  
 • สำหรับผู้ที่ทำใบอนุญาตมอเตอร์ไซด์สาธารณะ  ต้องอายุไม่ต่ำกว่า  20 ปี  และมีความ รู้ในการขับรถเป็นอย่างดี
 • ไม่พิการบกพร่อง จนทำให้เห็นว่าไม่สามารถขับรถได้แบบมีประสิทธิภาพ  หรือไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงที่เป็นอันตรายต่อการขับขี่ หรืออันตรายต่อบุคคลบนท้องถนน
 • ไม่เป็นบุคคล วิกลจริต  หรือฟั่นเฟือง  ทางจิต
 • ไม่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือถูกยึดใบอนุญาต
 • ไม่มีโรคติดต่อ (ตามกระทรวง)
 • ไม่ติดยาเสพติด ให้โทษ หรือติดสุรา
 • ไม่เคย ที่มีการโดน  ขับรถ หรือมีการโดนปรับ 2 ครั้งขึ้นไป
 • ถ้ามีการรับโทษทางกฎหมายการขับขี่ มีเงื่อนไขคือ
 • ถ้าจำคุกไม่เกิน 3 เดือน  ต้องมีการ พ้นโทษแล้ว อย่างน้อย 6 เดือน
 • เคยจำคุกเกิน  3  เดือน – 3 ปี  ต้องมีการพ้นโทษ 1 ปี 6 เดือน
 • เคยจำคุกเกิน  3 ปี ต้องมีการพ้นโทษอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • กรณีโดนปรับ  รอขึ้นศาล รอลงอาญา  ต้องมีเอกสารจากตำรวจ เกี่ยวกับการตรวจสอบ อาชญากรรม 

 

ใบคำขอทำใบอนุญาตสาธารณะ

 • บัตรประจำตัวประชาชน  ตัวจริง
 • ใบรับรองแพทย์ ตรวจสุขภาพ ขอก่อน 1 เดือน 
 • ใบขับรถชั่วคราว ส่วนบุคคล  ที่มีการดำเนินเรื่องขอก่อน 1 ปีขึ้นไป (ฉบับจริง และสำเนา)
 • รูปถ่าย 5 x 6.5 ซม.  จำนวน 3 รูป  มีการถ่าย  ไม่เกิน 6 เดือน
 • รูปถ่าย 3 x 4 ซม. จำนวน 2 รูป  สำหรับ ผู้ที่ขอใบอนุญาตแบบเดิม  ถ่ายก่อนไม่เกิน 6 เดือน

 

ขั้นตอนการทำใบอนุญาตสาธารณะคือ

 1. ทำการเช็คตรวจสอบ เอกสารทั้งหมด ตามที่ระบุ ว่าครบถ้วนสมบูรณ์ และเช็คคุณสมบัติของเราว่าตรงตาม คุณสมบัติหรือไม่แล้วจองคิว ทำใบอนุญาต
 2. ทำการตรวจสอบประวัติอาชญากร ทำการ ยื่น ขอ ที่ กองทะเบียนประวัติอาชญากร  ณ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   รอผลตรวจสอบทางมือถือ SMS  แต่สำหรับบุคคลทั่วไปให้  ผู้บังคับบัญชา  ที่ตำแหน่งสูงกว่า  หรือไม่ต่ำกว่า  ผู้อำนวยการกรอง  ทำการรับรองความประพฤติ
 3. ทำการ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

ทดสอบสี ทดสอบสายตาทางลึก ทางกว้าง ปฏิกิริยาเท้า

 

4.เข้ารับการอบรม 

รถยนต์  หรือ  สามล้อสาธารณะ  ทำการอบรม 5 ชั่วโมง

รถจักรยานยนต์สาธารณะ ทำการอบรม 3 ชั่วโมง

 

5.สอบข้อเขียน

ต้องได้สอบผ่าน 18 ข้อจาก 20 ข้อ

 

6.สอบขับรถ

บนถนนจริง หรือทางหลวง 1 ชม.

 

7.ตรวจสอบประวัติดี มีพฤติกรรม ที่ไว้ใจได้  ที่เหมาะกับการขับขี่รถยนต์  

ให้ ชำระค่าธรรมเนียม  ถ่ายรูป เซ็น และ รับบัตรใบอนุญาตได้เลย

 

ทำใบอนุญาตสาธารณะ มีขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยาก คุณศึกษาและทำตามขั้นตอนคุณจะได้บัตรใบอนุญาต ถ้าคุณต้องการเรียนฝึกฝนการหัดขับรถ แนะนำโรงเรียนสอนขับรถยนต์ไอไดร์ฟรังสิต

 

ทำใบอนุญาตสาธารณะ