ใบอนุญาตสากล เอกสาร ที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง  ที่ต้องใช้มี หนังสือเดินทางพาสปอร์ต passport  ตัวจริงและสำเนา  ใบอนุญาตตัวจริง 5 ปี  และสำเนาใบอนุญาต ,บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรอง  รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป  ที่ถ่ายไม่เกิน6 เดือน  หน้าตรง ไม่สวมแว่น ไม่สวมหมวก ไม่มีวิวที่พื้นหลัง ,สำเนาการแก้ชื่อ หรือแก้นามสกุล  ใบสมรส หรือใบหย่า (ถ้ามี)  ค่าธรรมเนียมค่าทำบัตร 505 บาท 

 

สำเนาจะต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ทุกฉบับ  ถ้าไม่สะดวกทำด้วยตนเองสามารถฝากคนอื่นไปทำได้  จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ  ติดอากรสแตมป์ 10 บาท

ใบอนุญาตสากล คือ ใบอนุญาติสามารถขับขี่รถยนต์ได้ในระหว่างประเทศ  ใบอนุญาตที่สามารถขับได้ตามประเทศที่กำหนดไว้ในหลายๆประเทศ  ไม่ใช่แบบสมาร์ทการ์ด  ลักษณะเหมือนพาสปอร์ต แต่มีขนาดใหญ่กว่า 

สามารถใช้ได้ตามประเทศ  สามารถใช้ได้ 135 ประเทศดังนี้

ใบอนุญาต สากล เอกสาร

ใบอนุญาตสากล  สามารถใช้ได้ มีอายุ 1 ปี  แต่ถ้าผู้ใช้งานต้องการต่อใบอนุญาตสามารถต่ออายุได้  สะดวก

ใบอนุญาตสากล ทำได้ที่ไหน  คือ ถ้าอยู่ในกทม.  สามารถทำได้ที่  สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5   ถ้าอยู่นอกกทม. สามารถ ทำได้ที่ สำนักงานขนส่งประจำจังหวัด

ขั้นตอนการทำใบอนุญาตสากล 2565

1.ตรวจสอบเอกสาร และคำขอทำใบอนุญาตสากล

2.กดบัตรคิว ยื่นเอกสาร ให้เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่จะให้ชำระเงิน 505 บาท  ในการดำเนินการทำ ใบอนุญาตสากล  

3.รอดำเนินงาน  รอเรียกคิว

4.รับใบอนุญาตสากล  

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่  https://www.dlt.go.th/th/driving-license/view.php?_did=90

ใช้เวลาในการ ทำใบอนุญาตสากล ไม่นานนัก 10 นาทีก็ได้ ใบ  ใบอนุญาตสากล เอกสาร ที่ต้องใช้เตรียมไปตามขั้นตอนข้างบน  ถ้ามีข้อสงสัยโทรสอบถามได้ที่  กรมขนส่งทางบก

 

ใบอนุญาตสากล ใช้ในไทยได้ไหม  สำหรับชาวต่างชาติถ้ามีใบอนุญาตสากล สามารถใช้ในไทยได้เลยไม่ต้องขอใบอนุญาตเพิ่มเติม