วิธีทำ ใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ หรือใบขับขี่สากล (International Driving Permit)

สำหรับบุคคลที่มีใบขับขี่ที่เมืองไทย เมื่อไปท่องเที่ยวต่างประเทศคิดจะไปเช่ารถ ขับต่างประเทศ จะไม่สามารถไปขับขี่ได้ ดังนั้้นเราจะต้อง ทําใบอนุญาตขับขี่ ระหว่างประเทศ เพื่อไว้ใช้ในประเทศ และต่างประเทศได้โดยไม่ผิดกฎหมาย สามารถทำสะดวกรวดเร็ว  ลักษณะของใบขับขี่สากลจะมี  ขนาดใหญ่กว่าปกตินิดหน่อย  มีรูปติดบัตร มีคำแปลหลากหลายภาษา รายละเอียดกับสถิติที่สำคัญ

ใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ

ทำ ใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ เอกสารที่ต้องเตรียมไว้คือ

1.บัตรประจำตัวประชาชน ใบจริง
2.ใบอนุญาตขับขี่ ใบจริง ชนิด 5 ปีหรือตลอดชีพ พร้อมสำเนา
3.หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) เล่มจริง เล่มที่ใช้จะเดินทางกับ สำเนา พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง (พร้อมหน้าประวัติกับหน้าที่แก้ไข(ถ้ามี))
4.รูปถ่าย 2นิ้ว 2 รูป ไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมแว่นตาเข้มหรือหมวก ภาพด้านหลังเป็นภาพโล่งสีพื้นๆ หน้าตรงแบบพาสปอร์ต

5.สำเนาการแก้ไขชื่อสกุล ,ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า

เมื่อเตรียมหลักฐานครบแล้ว เตรียมเงิน 505 บาท และไปทำเรื่องที่สำนักงานขนส่ง ที่คุณสะดวก เพื่อไปขอ ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ หรือใบขับขี่สากล

 

กรณีไม่สามารถมาทำเรื่องด้วยตนเองได้ ให้เตรียมหลักฐานเพิ่มคือ

1.ใบมอบอำนาจ พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ 10 บาทให้พร้อม
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มอบอำนาจ
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ ที่มาทำเรื่องแทน

ใบขับขี่สากลมีอายุเพียง 1 ปี ครบ 1 ปี มาต่อใหม่เสียค่าธรรมเนียม 505 บาท ใช้งานได้มากถึง 150 ประเทศทั่วโลก เช็คประเทศที่สามารถใช้ได้ ได้ที่นี่ 

ทำใบขับขี่ระหว่าง ประเทศ สามารถทำได้ที่ขนส่ง ที่คุณสะดวก ถ้าส่วนกลางสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5  ถ้าง่ายๆคือ กทม.ทำได้ที่ ขนส่งทางบกแถว BTS จตุจักรอาคารที่ 4

ถ้าส่วนภูมิภาค ให้ติดต่อ สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด

ในเวลาราชการคือ 8.30น. - 15.30น.  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DLT

ใบขับขี่สากลซึ่งทำเสร็จได้ง่าย รวดเร็ว ใช้เวลาทำไม่เกิน 10 นาที ไม่ต้องรอคิวนาน เพราะคนทำไม่เยอะ ไม่เหมือนขอใบขับขี่ทั่วไป

 

ขั้นตอนการทำ ใบขออนุญาติสากล

1.กดบัตรคิว จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำบริการ สอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้  กดบัตรคิวแล้วรอเรียกคิว

2.เรียกคิวแล้ว  ยื่นเอกสาร กับเคาเตอร์  พร้อมทั้งเซ็นใบคำขอ  ใช้เวลาไม่กี่นาที  

3.นั่งรอเจ้าหน้าที่ทำบัตร ทำเรื่องให้

4.รับใบขับขี่สากลไปใช้งานได้เลย  

 

หรือถ้ากลัว  คิวนานจริงๆ  ก็สามารถจองก่อนล่วงหน้า  ก่อนไปทำ  ได้ที่แอพ DLT Smart Queue  ได้   

อย่าลืมศึกษากฎหมายจราจร ในประเทศนั้นๆที่เราขับขี่  เนื่องจากกฎหมายจราจรแต่ละประเทศแตกต่างกัน   หากไม่มีใบขับขี่จะถูกจับปรับ ลงโทษซึ่งไม่คุ้มแน่ๆ  ใครยังไม่ได้ไปทำ ก็เตรียมไปทำเตรียมพร้อมไว้ดีกว่า


One Comment

Comments are closed.