ใบขับขี่ หาย 2565  ใบขับขี่หายช่วงโควิดต้องทำอย่างไร หลายคนกังวล  ไม่ต้องตกใจ เป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน  เพียงดำเนินการตามขั้นตอนที่เราบอกง่ายๆ  ใบขับขี่ หรือ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล  ถ้ามีการสูญหาย  หาไม่เจอ   ไม่ว่าใบขับขี่แบบตลอดชีพ หรือใบขับขี่แบบชั่วคราว   ไม่ต้องแจ้งความกับตำรวจ ให้ติดต่อกรมขนส่ง เวลา08.30 น. – 16.30 น. (มาภายใน 15.30 น. เพื่อยื่นคำขอ) ที่คุณสะดวก แต่ถ้าคุณ ทำใบขับขี่สาธารณะ หรือ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สาธารณะ  สูญหาย  จะต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ เพื่อเอาใบแจ้งความ  ประกอบในการยื่นขอทำใบขับขี่สาธารณะใหม่

ใบขับขี่ หาย 2565

 

ใบขับขี่หาย จองคิวออนไลน์  ผ่านแอปพลิเคชั่น  DLT Smart Queue ได้  คุณสามารถจองล่วงหน้าได้  การจองคิวเพื่อขอใบขับขี่คุณต้องอบรมในแอปพลิเคชั่น  มาก่อนด้วย

 

ถ้าใบขับขี่ หาย 2565  ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

หลักๆแล้ว ให้เตรียม บัตรประชาชนตัวจริง หรือเอกสารใช้สำหรับยืนยันตัวที่ ราชการออกให้  หรือถ้าชาวต่างชาติ  ที่ยังไม่ได้สัญชาติไทย  ให้เตรียม พาสปอร์ต แทนบัตรประชาชนได้  

ถ้าใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ หรือ แท็กซี่ สูญหาย จะต้องแจ้งความกับทางตำรวจให้ลงบันทึกประจำวัน แล้วนำใบแจ้งความ  ไปประกอบการดำเนินเรื่องทำบัตรใหม่

ติดต่อเจ้าหน้าที่กรอกคำร้องขอทำใบขับขี่ และรับบัตรคิด รอเรียกคิว แล้วทำใบขับขี่ใหม่

ทำการทดสอบ สมรรถภาพร่างกาย และการมองเห็น  

 

ถ้ากรณีที่เป็นใบขับขี่แบบเก่ามากๆ  แบบรุ่นสมัยก่อนหาย  ต้องไปทำที่เดิมที่เคยทำ  เพราะต้องหาต้นขั้วเพื่อทำใบขับขี่ใหม่

 

ถ้าใบขับขี่หมดอายุ 

เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน  และใบขับขี่ที่หมดอายุเก่าเดิม  ไปทำเรื่องในการขอรับทำใบใหม่

 

 

ใบขับขี่หายเสียเงินดังนี้คือ

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรสูญหาย เสียหาย 100 บาท

ค่าธรรมเนียมสำหรับคำขอ 5 บาท

ค่าถ่ายรูป  และพิมพ์บัตร 100 บาท

รวม 205 บาท

 

คุณควรระวังให้รอบคอบมากขึ้น  ในการเก็บใบขับขี่เข้าไว้ในกระเป๋าสตางค์  ควรจำทุกครั้งมีสติอยู่ทุกขณะจิต ว่าวางกระเป๋าเงินไว้ที่ไหน  วางไว้ใกล้ๆตัวทุกครั้ง  เพราะเป็นของสำคัญ  หรือพกติดตัวเอง  

 

ถ้าแผ่นป้ายทะเบียนรถหาย  นำสมุดจดทะเบียนรถไปแสดง กับเจ้าหน้าที่ ที่กรมขนส่งทางบกเพื่อทำแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่

 

ใบขับขี่หายและหมดอายุคุณสามารถทำตามคำแนะนำที่เราบอกด้านบน

 

ใบขับขี่หายต้องสอบใหม่ไหม  ไม่ต้องสอบใหม่ แค่ไปอบรมออนไลน์ใหม่แค่นั้นเอง  

 

ใบขับขี่หาย เช็ควันหมดอายุ  คุณสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดที่คุณอยู่  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้

 

ใบขับขี่ หาย 2565