ใบขับขี่บิ๊กไบค์ 2565   สำหรับประเทศไทยนั้นอายุ 18 ปีขึ้นไปสามารถ ทำใบขับขี่บิ๊กไบค์ได้  แต่ประเทศอื่นนั้นกำหนดให้อายุ 21 ปีขึ้นไปถึงสามารถขับขี่ได้  ขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆ

ใบขับขี่บิ๊กไบค์ 2565

ทำใบอนุญาตขับขี่ จักรยานยนต์ ปี 2565  คนที่จะสอบใบขับขี่ครั้งแรก  มีข้อกำหนด เงื่อนไขในการสอบใบขับขี่ เรามาดูเงื่อนไขกัน

อายุ 15 ถึง 18 ปี  ทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้ เงื่อนไขคือกระบอกสูง ต้องไม่เกิน 110 cc

อายุ 18 ปี ขึ้นไป  ทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ทุกรูปแบบเลย

อายุ 20 ปี ขึ้นไป สามารถทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะได้ 

ผู้ที่จะสอบใบขับขี่บิ๊กไบค์ จะต้องเป็นบุคคลที่ ผ่านการสอบ และเคยขับมอเตอร์ไซค์ทั่วไปมาก่อนหน้านี้  เป็นเวลา 3 ปีขึ้นไป แล้วค่อยยื่นเรื่องสอบบิ๊กไบค์   แต่ถ้าบุคคลนั้นเป็นผู้ได้รับใบอนุญาติการขับขี่รถจักรยานยนต์ตลอดชีวิต ก็ใช้ได้เช่นกัน  ถือเป็นสิทธิประโยชน์ในส่วนนี้

เอกสารที่ต้องใช้เพื่อเป็นหลักฐานยื่นขอใบขับขี่รถจักรยานยนต์ทั่วไป

 1. บัตรประชาชน  ถ้าเป็นชาวต่างชาติให้ใช้พาสปอร์ต
 2. ใบรับรองแพทย์ เพื่อเป็นการระบุว่าไม่เป็นโรคอันตรายต่อการขับขี่ และสภาพจิตปกติ ไม่วิกลจริต (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
 3. ใบการจองคิวออนไลน์ (ถ้ามี)

ใช้เวลาสอบ 2 วัน ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ

ใบขับขี่บิ๊กไบค์ 2565 เอกสารการขอสอบรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์  

 1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง สำคัญมาก
 2. ใบรับรองแพทย์ สำหรับการสอบขี่บิ๊กไบค์โดยเฉพาะ เพื่อแสดงว่า ไม่เป็นโรคอันตราย ต่อการขับขี่บิ๊กไบค์  สายตาไม่บอดสี  สุขภาพปกติ ไม่วิกลจริต  (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
 3. เอกสารผ่านการอบรมการขับขี่บิ๊กไบค์  ออกโดยกรมขนส่งทางบก  หรือโรงเรียนสอนขับรถที่รับรองโดยกรมขนส่งทางบก
 4. ใบอนุญาติ ขับขี่ จักรยานยนต์ทั่วไป อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 5. ใบอนุญาติการขับขี่บิ๊กไบค์ ในกรณี  ที่คุณเคยขับขี่ในต่างประเทศ  หรือ เป็นหลักฐานการขับขี่มาก่อน

เนื่องจากกฎหมายสำหรับใบขับขี่บิ๊กไบค์เพิ่งออกมาตอน  กุมภาพันธ์ 2564  ถ้าสมมุติมีรถบิ๊กไบค์มาเป็นจำนวนมากกว่า 2  ปีแล้ว  คุณสามารถยื่นเรื่องขอใบขับขี่บิ๊กไบค์ได้ โดยที่คุณไม่ต้อง สอบภาคปฏิบัติ  เพื่อให้ง่ายขึ้น

ผู้ที่จะยื่นขอใบขับขี่บิ๊กไบค์จะต้องอบรมจำนวน 12 ชั่วโมง ภาคทฤษฎี จำนวน 2 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติจำนวน 10 ชั่วโมง  

ภาคทฤษฏี 2 ชม. แบ่งเป็นดังนี้

 1. การแต่งกายการขับขี่  มารยาทการขับขี่บนถนน ร่างกาย จิตใจ
 2. การตรวจเช็คความปลอดภัย การตรวจเช็คยานพาหนะ ความพร้อมร่างกาย เช็คระยะ
 3. เครื่องหมายจราจร การขับขี่  สภาพแวดล้อมการขับขี่  เส้นทาง
 4. การคาดการณ์อุบัติเหตุ ล่วงหน้าบนถนน 
 5. การช่วยเหลือ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง สอบ 11 ท่าดังนี้คือ

1.การเบรคระยะ ที่ทางกรมกำหนด

2.เบรคกะทันหัน ระยะประชิด

3.สามารถทรงตัว บนทางคดเคี้ยวได้

4.สามารถเข้าโค้ง รูปทรง รูปแบบต่างๆ

5.สามารถทรงตัว พื้นไม่เรียบ  พื้นขรุขระ  หรือลูกระนาดได้

6.สามารถ ทรงตัว บนกระดานที่แคบๆ  ได้

7.ทรงตัวทางที่แคบๆ  รูปลักษณะคล้ายตัว S

8.ทรงตัวทางที่แคบ  รูปคล้ายตัว z

9.การทรงตัว คล้ายเลข 8

10.การขึ้น หรือหยุดทางลาดชัน

11.เทคนิคการเปลี่ยนเกียร์บนทางเข้าโค้ง

ใบขับขี่บิ๊กไบค์ 2565  คุณสามารถทำตามขั้นตอนด้านบนเพื่อได้ใบขับขี่

เครดิต

https://www.roojai.com/article/everything-motorcycle/bigbike-license/

https://www.autospinn.com/2021/06/bike-news-department-of-land-transport-bigbike-licences-new-rules-and-test-riding-83067