ใบขับขี่ชั่วคราว หมดอายุ  ถ้าท่านใบขับขี่ชั่วคราวหมดอายุ ท่านสามารถต่อล่วงหน้าภายใน 60 วันก่อนหมดอายุได้  และหมดอายุ ไม่เกิน 1 ปี สามารถต่อใบขับขี่ โดยไม่ต้อง สอบข้อเขียน  ไม่ต้องสอบภาคสนาม   แต่ถ้าหมดอายุ เกิน 1 ปี จะต้องสอบข้อเขียน 50 ข้อใหม่   ถ้าหมดอายุเกิน 3 ปี  จะต้องมีใบรับรองแพทย์ แล้วสอบภาคทฤษฎี  และภาคสนามใหม่หมด   แต่ถ้ากรณีที่ใบขับขี่ 5 ปี  หมดอายุ  คือ ต่อล่วงหน้าได้ภายใน 90 วัน ก่อนหมดอายุ   ถ้าหมดอายุเกิน 1 ปี  ให้สอบข้อเขียนเพิ่มเติม  แต่ถ้าหมดอายุ เกิน 3 ปี ให้สอบข้อเขียน  และภาคปฏิบัติใหม่ รวมถึง มีใบรับรองแพทย์ด้วย

ใบขับขี่ชั่วคราว หมดอายุ

ท่านสามารถจองคิวต่อใบขับขี่ล่วงหน้าออนไลน์  ได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue  ทำการจองคิวดำเนินการล่วงหน้า

 

ใบขับขี่ชั่วคราว หมดอายุ ขั้นตอนการต่ออายุจากใบขับขี่ชั่วคราว 2 ปี ไปเป็นใบขับขี่ 5 ปี

 

เตรียมเอกสาร

1.ใบขับขี่ชั่วคราว

2.บัตรประชาชนตัวจริง

3.ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน  เพื่อเป็นหลักฐานว่าไม่มีโรคอันตรายร้ายแรงขณะขับขี่รถยนต์  และ  ไม่เป็นบุคคล วิกลจริตฟั่นเฟือง

 

4.ตรวจสอบเอกสารทั้งหมด  

5.ทดสอบ สมรรถภาพทางร่างกาย  ประกอบด้วย

การมองเห็น  สายตาทางลึก  สายตาทางกว้าง  ปฏิกิริยาทดสอบทางเท้า

  1. ทำการถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่
  2. ชำระค่าธรรมเนียม 505 บาท

 

ต่อใบขับขี่ไม่ต้องฟังคำบรรยาย  และเมื่อต่อใบขับขี่แล้วจะได้ใบขับขี่อันใหม่ ไม่ได้ใบขับขี่อันเก่าคืน  

 

เมื่อได้ใบขับขี่แล้วให้ท่านตรวจดูความถูกต้อง  ของข้อมูล  

ประเภทของใบขับขี่   ถูกต้องไหม

ชื่อ นามสกุล  สะกดถูกไหม

เลขบัตรประชาชน ในใบขับขี่ถูกต้องไหม

วันอนุญาติ และวันสิ้นสุดหมดอายุ ถูกต้องไหม

ด้านหลังให้ดูที่อยู่ของเราว่าถูกต้องไหม

 

ถ้าท่านไม่สะดวกต่อที่สำนักงานขนส่ง ถ้าท่านสะดวกต่อใบขับขี่เอกชน  แนะนำ ไอไดร์ฟรังสิต ผ่านมาตรฐานกรมขนส่งทางบก  สนามพื้นที่ใหญ่ 6 ไร่   ครูสอนเก่งในการขับรถ และเก่งเรื่องการใช้คำพูดในการสอน  ใจดี  เน้นจุดที่สำคัญ  ให้ไม่ลืม  เรียนจนกว่าจะเป็น  จะทำได้  ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ติวข้อสอบแบบเข้มข้น ที่คุณทำได้อย่างแน่นอน  ถ้าเรียนกับเรา   พร้อมพาออกไปบนท้องถนน เพื่อดูการขับขี่ของจริง  

 

ท่านไม่ควรปล่อยให้ใบขับขี่ของท่านหมดอายุ  แล้วค่อยต่อ  เพราะ  ถ้าโดนตำรวจจราจรตรวจบัตรขึ้นมา แล้วหมดอายุจะโดนโทษปรับ  สูงสุดไม่เกิน 2000 บาท  ไม่พกใบขับขี่ หรือ ไม่แสดงใบขับขี่ เสียค่าปรับ 200 บาท

 

ใบขับขี่ชั่วคราว หมดอายุ  ควรเตรียมการให้เรียบร้อย   ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ  ถ้ากลัวลืมจริงๆ  ให้ใช้แอพปฏิทินแจ้งเตือนบนมือถือ  ว่าต้องต่ออายุใบขับขี่  บางคนอาจจะลืมจน  โดนตรวจอีกทีโดนปรับแล้ว