เช็คผลอบรมใบอนุญาตออนไลน์2565 ท่านสามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์ dlt-elearning.com สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตของท่านกำลังจะหมดอายุ หรือมีการต่อใบอนุญาตล่วงหน้า ท่านสามารถอบรมออนไลน์เพื่อต่อใบอนุญาตได้ ผ่านในระบบ e-Learning ในแอพลิเคชั่น และ ในเว็บไซต์ได้ ทำได้ในระบบ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตกำลังจะหมดอายุ ในอีก 90 วันต่อใบอนุญาตล่วงหน้า และผู้ที่ใบอนุญาตหมดอายุ ไม่เกิน 1 ปี

 

ขั้นตอนการ อบรมต่อใบอนุญาตออนไลน์ หรือต่อใบอนุญาตออนไลน์

เข้าเว็บไซต์ dlt-elearning.com แล้วคลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

กรอกข้อมูล เลขบัตรประชาชน เบอร์โทร วันเดือนปีเกิด

เช็คผลอบรมใบอนุญาตออนไลน์2565 ในยุคโควิด ทำได้ง่ายกว่าที่คิด

เช็คผลอบรมใบอนุญาตออนไลน์2565 ท่านสามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์ dlt-elearning.com สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตของท่านกำลังจะหมดอายุ หรือมีการต่อใบอนุญาตล่วงหน้า ท่านสามารถอบรมออนไลน์เพื่อต่อใบอนุญาตได้ ผ่านในระบบ e-Learning ในแอพลิเคชั่น และ ในเว็บไซต์ได้ ทำได้ในระบบ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตกำลังจะหมดอายุ ในอีก 90 วันต่อใบอนุญาตล่วงหน้า และผู้ที่ใบอนุญาตหมดอายุ ไม่เกิน 1 ปี

 

 

เช็คผลอบรมใบอนุญาตออนไลน์2565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กดยืนยัน

เมื่อ ลงทะเบียนแล้วใน คลิกเข้าในระบบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณจะต้องทำแบบทดสอบการอบรมก่อนโดยการตอบคำถาม และ

กดดูวีดีโอ การอบรม ไม่สามารถกดข้าม หรือปิดเว็บไซต์ได้ โดยเมื่อดูจบจะมีคำถาม ให้ตอบ 3 คำถาม ให้ตั้งสติมีสมาธิดีๆ เวลาดูวีดีโอ

อบรมใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล เวลาอบรม 1 ชม.
อบรมใบอนุญาตรถขนส่งเวลาอบรม 2 ชม.
อบรมใบอนุญาตรถสาธารณะ เวลาอบรม 3 ชม.
ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ขาดต่ออายุเกิน 1 ปีขึ้นไป เวลาอบรม 2 ชม.
ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว สิ้นอายุเกิน 3 ปี
เวลาอบรม 2 ชม.

เมื่อดูจบตอบคำถามเสร็จ ทำแบบทดสอบเสร็จ

 

ให้เช็ค ตรวจ สอบ ผลการอบรมออนไลน์
www.dlt-elearning.com ตรวจสอบสถานะ

 

เมื่ออบรมเสร็จให้นำผลการอบรม มาดำเนินการต่ออายุ ใน 15 วัน
สามารถจองคิวล่วงหน้าในการต่อใบอนุญาตได้ที่ ผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue

อบรมทําใบอนุญาตใหม่ออนไลน์ 2565 สามารถจองใบอนุญาต DLT Smart Queue เตรียมเอกสาร ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย อบรม สอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ ชำระเงินทำบัตร