อบรม ใบอนุญาตเอกชน  ที่โรงเรียนไอไดรฟ์รังสิต เดินทางมาสะดวกอยู่ตรงข้ามไทวัสดุรังสิต  คุณจะประทับใจในการสอนของที่นี่  การสอนเป็นไปอย่างมาตรฐานของกรมขนส่งทางบก  สนามฝึกซ้อมมีพื้นที่ 6 ไร่  ห้องจัดอบรมห้องแอร์จุคนได้เยอะเป็นไปอย่างมาตรฐาน ราคาไม่แพง  คนเรียนมีทั้งนักศึกษา  วัยทำงาน  คนสูงอายุมาฝึกหัดขับ สอนทำเกียร์ออโต้  เกียร์ธรรมดา  รถกระบะ  รถจักรยานยนต์  รถขนส่ง  ทางเราสอนปูพื้นฐานให้เป็นอย่างดี นักเรียนที่จบออกไปจะมีคุณภาพ  รับผิดชอบต่อสังคม  ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กฎระเบียบ   มีหลักสูตรสำหรับผู้ที่ขับขี่เป็นแล้วแต่ไม่ได้ขับมานาน  ต้องการมาฝึกซ้อมทบทวนใหม่  การเรียนขับรถแบ่งเป็น เรียนภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง  และภาคปฏิบัติอีก 10 ชั่วโมง  สามารถเรียนพร้อมสอบใบอนุญาตได้ทันที  เมื่อจบหลักสูตร  การเรียนที่นี่เป็นการเรียนจบในตัว  คุณจะสามารถหัดขับรถได้เหมือนมืออาชีพ  คนเรียนที่นี่ครูจะเคี่ยวเข็ญให้เป็นกันทุกคน  ถ้าคุณไปหาที่ฝึกซ้อมเองคุณอาจจะขับรถโดยไม่ปลอดภัย  อันเป็นเหตุให้เสียทรัพย์สิน  บางทีก็เสียชีวิต  การเรียนการสอนควรจะมีครูคอยประกบ  ฝึกหัดซ้อมสนาม  ถนนจริง  นอกจากนี้โรงเรียนของเรายังสามารถต่อใบอนุญาตให้กับผู้ที่มีใบอนุญาตอยู่แล้วได้  เปิดทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์  คุณสามารถเลือกวันที่สะดวกในการมาฝึกหัดขับรถ  และสอบใบอนุญาตได้ ท่องเรือเรามีมาตรการป้องกัน covid อย่างดี  คือผู้สอนทุกคนและพนักงานทุกท่านมีการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว  และมีการสวมหน้ากากอนามัย  และสถานที่ซ้อนมีการป้องกัน  ไทยสามารถไว้วางใจ และป้องกันเบื้องต้นในการมาเรียนขับรถ  คนที่เรียนรถบรรทุก ขนส่งที่นี่ เมื่อเรียนจบแล้วสามารถมีงาน เรียนจบปุ๊บได้งานปั๊บ  บริษัทขนส่งหลายๆที่มีการติดต่อทางโรงเรียนเพื่อให้ส่งเกณฑ์คนที่เรียนขับรถขนส่งผ่าน  เมื่อเรียนจบนักเรียนสามารถทำงานขนส่งได้  ไม่ต้องรอคิวสามารถเรียนได้ทันที  เลือกวันเรียนได้  มีเรียนท 2 ท 3  มีนักเรียนหลายท่านไปดูสถานที่เรียนในสถานที่  แล้วเลือกเรียนที่ไอไดรฟ์รังสิต  เนื่องจากสนามใหญ่  มีการอบรมที่ดี  เป็นตัวอย่างมาตรฐาน  มีนักเรียนที่จบสามารถขับรถได้มากมายหลากหลายคน  ในทุกๆปี  บริษัทเปิดมาอย่างยาวนาน  ครูสอนใจดีไม่เครียด  สามารถโทรปรึกษาได้ตลอด สอบถามรายละเอียดด้วยการติดต่อ 062-8977-111 , 062-8977-222 ,062-8977-333, 02-1159720    Line ID :@idrive  อยู่ใกล้มหาลัยกรุงเทพ  

ที่โรงเรียนไอไดรฟ์รังสิต เดินทางมาสะดวกอยู่ตรงข้ามไทวัสดุรังสิต  คุณจะประทับใจในการสอนของที่นี่  การสอนเป็นไปอย่างมาตรฐานของกรมขนส่งทางบก  สนามฝึกซ้อมมีพื้นที่ 6 ไร่  ห้องจัดอบรมห้องแอร์จุคนได้เยอะเป็นไปอย่างมาตรฐาน ราคาไม่แพง  คนเรียนมีทั้งนักศึกษา  วัยทำงาน  คนสูงอายุมาฝึกหัดขับ สอนทำเกียร์ออโต้  เกียร์ธรรมดา  รถกระบะ  รถจักรยานยนต์  รถขนส่ง  ทางเราสอนปูพื้นฐานให้เป็นอย่างดี นักเรียนที่จบออกไปจะมีคุณภาพ  รับผิดชอบต่อสังคม  ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กฎระเบียบ   มีหลักสูตรสำหรับผู้ที่ขับขี่เป็นแล้วแต่ไม่ได้ขับมานาน  ต้องการมาฝึกซ้อมทบทวนใหม่  การเรียนขับรถแบ่งเป็น เรียนภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง  และภาคปฏิบัติอีก 10 ชั่วโมง  สามารถเรียนพร้อมสอบใบอนุญาตได้ทันที  เมื่อจบหลักสูตร  การเรียนที่นี่เป็นการเรียนจบในตัว  คุณจะสามารถหัดขับรถได้เหมือนมืออาชีพ  คนเรียนที่นี่ครูจะเคี่ยวเข็ญให้เป็นกันทุกคน  ถ้าคุณไปหาที่ฝึกซ้อมเองคุณอาจจะขับรถโดยไม่ปลอดภัย  อันเป็นเหตุให้เสียทรัพย์สิน  บางทีก็เสียชีวิต  การเรียนการสอนควรจะมีครูคอยประกบ  ฝึกหัดซ้อมสนาม  ถนนจริง  นอกจากนี้โรงเรียนของเรายังสามารถต่อใบอนุญาตให้กับผู้ที่มีใบอนุญาตอยู่แล้วได้  เปิดทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์  คุณสามารถเลือกวันที่สะดวกในการมาฝึกหัดขับรถ  และสอบใบอนุญาตได้ ท่องเรือเรามีมาตรการป้องกัน covid อย่างดี  คือผู้สอนทุกคนและพนักงานทุกท่านมีการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว  และมีการสวมหน้ากากอนามัย  และสถานที่ซ้อนมีการป้องกัน  ไทยสามารถไว้วางใจ และป้องกันเบื้องต้นในการมาเรียนขับรถ  คนที่เรียนรถบรรทุก ขนส่งที่นี่ เมื่อเรียนจบแล้วสามารถมีงาน เรียนจบปุ๊บได้งานปั๊บ  บริษัทขนส่งหลายๆที่มีการติดต่อทางโรงเรียนเพื่อให้ส่งเกณฑ์คนที่เรียนขับรถขนส่งผ่าน  เมื่อเรียนจบนักเรียนสามารถทำงานขนส่งได้  ไม่ต้องรอคิวสามารถเรียนได้ทันที  เลือกวันเรียนได้  มีเรียนท 2 ท 3  มีนักเรียนหลายท่านไปดูสถานที่เรียนในสถานที่  แล้วเลือกเรียนที่ไอไดรฟ์รังสิต  เนื่องจากสนามใหญ่  มีการอบรมที่ดี  เป็นตัวอย่างมาตรฐาน  มีนักเรียนที่จบสามารถขับรถได้มากมายหลากหลายคน  ในทุกๆปี  บริษัทเปิดมาอย่างยาวนาน  ครูสอนใจดีไม่เครียด  สามารถโทรปรึกษาได้ตลอด สอบถามรายละเอียดด้วยการติดต่อ 062-8977-111 , 062-8977-222 ,062-8977-333, 02-1159720    Line ID :@idrive  อยู่ใกล้มหาลัยกรุงเทพ