หัดขับรถบรรทุก  กับโรงเรียนไอไดร์ฟรังสิต มีหลักสูตรเพื่อการขนส่งทางบก  บ2/ท2  เป็นหลักสูตรสำหรับขับรถบรรทุก  สามารถเรียน และต่อยอดไป ท.3 ได้  

 

คุณสมบัติผู้ที่ต้องการ  สอบใบอนุญาตรถ ท.2 /รถที่ใช้เพื่อการขนส่งประเภท 2  

1.ต้องมีอายุ อย่างน้อย 20 ปี บริบูรณ์ 

บ.2 อายุ 20 ปี

ท.2 อายุ 22 ปี (ตรวจสอบประวัติอีกทีนึง)

2.ผู้ขอใบอนุญาติขับขี่ จะต้องไม่มีความผิดปกติทางด้านร่างกาย  และจิตใจ  ที่อันเป็นเหตุอันตรายต่่อผู้ขับขี่บนท้องถนน

3.มีหลักเกณฑ์  ของกรมขนส่งทางบก ที่ผ่าน สมรรถภาพ ร่างกาย ดังนี้

 

-ทดสอบในการเบรคเท้า3 ครั้ง  ให้ น้อยกว่า หรือเท่ากับ 0.75 วินาที  เป็นจำนวน  2 ใน 3 ครั้ง  ถ้าได้คือสอบผ่านข้อนี้

-ทดสอบสายตาทางกว้าง ด้านซ้าย เป็นมุมกว้าง 75 องศา  และด้านขวา เป็นมุมกว้าง 75 องศา  ทำได้  เป็นจำนวน 2 ใน 3 ครั้ง  ถ้าทำได้สอบผ่านข้อนี้

-ทดสอบสายตาทางลึก  ทดสอบการมองเห็น ใน ระยะ ระดับ 2.5 -3.5 ม.   ทำได้โดยคลาดเคลื่อนไม่เกิน 1 นิ้ว  ถ้าทำได้ 2 ใน 3 ครั้ง คือสอบผ่านข้อนี้

– ทดสอบว่าตาบอดสีหรือไม่ สีแดง สีเขียว สีเหลือง ทดสอบในระยะ 3 เมตรขึ้นไป  โดยผู้ทดสอบ ถ้าทำได้ 2 ใน3 ครั้ง ถือว่าสอบผ่านข้อนี้

 

หลักฐานการสมัครคือ

1.บัตรประชาชนตัวจริง

2.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน3 รูป (ถ่ายไม่เกิน6 เดือน)

3.ใบรับรองแพทย์ แพทย์เซ็นกำกับ ไม่เกิน1 เดือน

 

เนื้อหาที่เรียน ท.2  ทั้งหมด 41 ชม.  คิดเป็น ทฤษฎี 14 ชม.  นอกนั้นเป็นภาคปฏิบัติ  ภาคทฤษฎี  มีเนื้อหาคือ  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ,การขับขี่ปลอดภัย การขับรถที่ดีเป็นอย่างไร  ความเสี่ยง  ,  ผู้ขับขี่ มนุษยสัมพันธ์  มารยาทการขับขี่  ,การฝึกหัดขับ ,การขนส่งวัตถุ ,สิ่งของอันตราย

 

หัดขับรถบรรทุก

ภาคปฏิบัติครูสอนมีการขับขี่ให้ดูเบื้องต้น  และ  สอนตั้งแต่เริ่มแรก  จนสามารถหัดขับบนสนามจำลอง  และ ถนนจริงได้  ไม่ยากอย่างที่คิด  นักเรียนจะได้เรียนรู้ทุกขั้นตอน แม้กระทั่ง  การกะระยะ  ไม่ให้เบียดชน   มีนักเรียนมากมาย มาขับรถ ท.2 แล้วต่อยอดเป็น ท.3   และรับงานขับรถขนส่ง  มีรายได้ดีมากมาย  ขั้นต่ำที่เห็นก็ 2 หมื่นบาทต่อเดือน   บางคนได้มากถึง4 หมื่นบาทต่อเดือน  ขับรถขนส่งเป็น เป็นความต้องการของตลาด  มีงานแน่นอน  โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนสอนขับรถขนส่ง โรงเรียนสอนขับรถพ่วง

 

หัดขับรถบรรทุก