สอบใบอนุญาต ใช้อะไรบ้าง สำหรับผู้ที่ต้องการมีใบอนุญาตในการขับรถยนต์  ต้องการสอบใบอนุญาต เพื่อเป็นใบเบิกทางในการขับรถยนต์บนท้องถนน  ถ้าไม่มีใบอนุญาตแล้วขับรถบนถนนจะถือว่าผิดกฎหมาย ทุกกรณี  แต่ต้องได้รับการลงโทษทางกฎหมาย  

สำหรับการสอบใบอนุญาตจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง  ใช้เอกสารอะไรบ้างทางเราได้รวบรวมมาไว้ ณ ที่นี้แล้ว

 

สอบใบขับขี่ ใช้อะไรบ้าง

 

ก่อนอื่นให้จองการอบรม ทำได้หลายวิธี

  • จองคิวใบอนุญาตออนไลน์  ผ่านแอพ DLT Smart Queue  สามารถจองคิวการอบรมล่วงหน้าได้  
  • จองคิวใบอนุญาตกรมขนส่งทางบก ด้วยตนเอง
  • จองคิวทำใบอนุญาต โรงเรียนสอนขับรถไอไดร์ฟ รังสิต

 

สอบใบอนุญาต ใช้อะไรบ้าง เอกสารอะไรบ้าง

  1. บัตรประชาชน ตัวจริง  
  2. สำเนาบัตรประชาชน  เซ็นกำกับสำเนาถูกต้อง
  3. ใบรับรองการแพทย์  โดยที่อายุใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 1 เดือน  ผู้ที่ขอใบอนุญาต จะต้องไม่วิตกจริต  หรือฟั่นเฟือน  
  4. ใบรับรองการอบรม (ถ้าอบรมนอกกรมขนส่ง)

 

ส่วน สำเนาทะเบียนบ้าน  ปัจจุบันได้ยกเลิกไม่ต้องใช้  ใช้เอกสารที่ระบุ  

 

เริ่มจากการทดสอบ สมรรถะนะทางร่างกาย  ทดสอบ ตาบอดสี  ทดสอบสายตาทาง ลึก  ทางกว้าง  การตอบสนองความเร็วของเท้า

 

ใช้เวลาอบรม 5 ชม.  เกี่ยวกับความรู้ขับรถปลอดภัย  กฎหมายจราจร รับมือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง

 

ข้อสอบใบอนุญาตจะแก้ไขปรนัย ให้เป็นไปแบบแนวทางเชิงวิเคราะห์แก้ปัญหาการใช้รถยนต์บนท้องถนนมากขึ้น  ป้ายจราจรจะถูกลดลง   ข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อ  จะต้องถูกอย่างน้อย 45 ข้อ หรือ 90%   หากสอบได้ไม่ผ่าน น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จะต้องมาสอบใหม่   ไม่เกิน 90 วัน

 

ท่าสอบใบอนุญาตกำหนดไว้ 3 ด่านคือ

ขับรถเดินหน้า และถอยหลังในเส้นทางตรง

ให้ทำการขับรถเดินไปข้างหน้า ในระยะ 12 เมตร  เดินหน้าได้ 1 ครั้ง และ  ถอยหลังได้ 1 ครั้งเท่านั้น  ในเส้นทางที่กำหนด  ถ้าทำได้ถือว่าผ่าน  ห้ามชนหรือเบียดเสา

 

ขับรถเดินหน้า และทำการหยุดรถเทียบทางเท้า

เป็นการจอดรถเทียบกับฟุตบาต ห่างจากขอบทางไม่เกิน 25 ซม.  โดยจอดให้ล้อหน้า ล้อหลัง มีการทับเส้นสีที่กำหนดบนพื้น  กันชนจะต้องไม่เกินเส้นหยุดรถข้างทาง  หยุดในเส้นหยุดรถไม่เกิน 1 เมตร

 

ขับรถถอยหลัง ให้เข้าซอง

 ให้ขับรถถอยหลัง เข้าซองที่กำหนด  ถอยหลังเข้าจอด และออกจากช่องทางด้านซ้าย   เป็นท่าขับรถที่ยากที่สุด มือใหม่มักจะสอบตกกับด่านนี้ ต้องไม่ชนหรือเบียดเสา ที่กำหนด  สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ไม่เกิน 7 ครั้ง

 

ชำระค่าธรรมเนียมและถ่ายรูปติดบัตร

ค่าธรรมเนียมรวมทั้งสิ้น 205 บาท (แบบชั่วคราว 2 ปี  เป็นค่าคำขอ 5 บาท  ค่าธรรมเนียม 200 บาท)

 

 

เครดิต

car.kapook.com/view173898.html

th.carro.co/blog/5-tricks-for-get-driving-license/