สอบใบอนุญาตใบอนุญาต ปทุมธานี   ใบอนุญาตทำใบอนุญาตต้องมีการอบรมภาคทฤษฎีกับโรงเรียนของเราก่อน  5 ชม.  500 บาท  เมื่ออบรมเสร็จทางโรงเรียนจะออกใบประกาศว่าผ่านการอบรม  แล้วให้  และเพื่อนำไปสอบข้อเขียน และภาคทฤษฎีที่กรมขนส่งทางบกในขั้นตอนต่อไป  

ติดต่อได้ที่อยู่โรงเรียน :  เลขที่ 88 หมู่ 2ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120. 

เบอร์โทร 0628977111

 

คุณสมบัติคือ
1.ผู้อบรมเพื่อสอบใบอนุญาตรถจักรยานยนต์ หรือมอเตอร์ไซค์ จะต้องอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2.ผู้อบรมสำหรับเพื่อสอบใบอนุญาตรถยนต์ทั่วไป จะต้องอายุ 18 ปีบริบูรณ์
3.ไม่เคยมีใบอนุญาติการขับรถ ได้รับสิทธิ์ในการขับขี่ หรือรับใบอนุญาติขับรถชั่วคราวได้
4.ทดสอบสมรรถภาพที่โรงเรียนเรื่องสายตา จะต้องไม่บอดสี การใช้สายตากะระยะ ต้องผ่าน การใช้สัมผัสเบรคเท้าต้องไว ในเกณฑ์ที่ผ่าน

เอกสารที่ต้องใช้ในการอบรมทฤษฎี
1.บัตรประชาชนทั้งตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชน
2.รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 1 นิ้ว (ไม่มีอะไรปิดบังใบหน้า หรือต้องไม่ใส่หมวก ใส่แว่นตาสายตาได้ แต่ห้ามสีเข้ม) ใช้ 3 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
3.ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 1 เดือน

หัวข้อในการอบรมคือ มีการเก็งข้อสอบให้ เพื่อ ให้เข้าใจในการสอบมากขึ้น
1.กฎหมายเกี่ยวกับจราจร รถยนต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.การขับรถถูกวิธี ปลอดภัยบนท้องถนน
3.มารยาทต่างๆในการขับขี่
4.กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน การช่วยเหลือ ปฐมพยาบาล

เมื่ออบรมครบหมดแล้ว โรงเรียนออกใบรับรองการอบรมให้เพื่อไป สอบทฤษฎีและปฏิบัติที่ขนส่ง

 

สอบใบขับขี่ ปทุมธานี

ที่อยู่ขนส่งปทุมธานี  84  ม.1  ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000