สอนขับรถจักรยานยนต์ พร้อมใบขับขี่   หลักสูตรสอนขับรถมอเตอร์ไซค์ สำหรับผู้ที่มีมอไซด์อยู่เดิมแล้ว เพื่อมาหัดฝึกที่สนามขับรถของเรา โดยมีครูคอยประกบฝึกสอน แต่ละขั้นตอน โดยนักเรียนจะต้องเรียน อย่างต่ำ 15 ชั่วโมงขึ้นไป  โดยใช้เวลาเรียน
ภาคทฤษฏี 5 ชั่วโมง
  • เกี่ยวกับความรู้จราจร เครื่องหมายจราจร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ อย่างต่ำ 2 ชม.
  • มารยาทและพื้นฐานในการขับขี่มอเตอร์ไซด์ 2 ชม.
  • การบำรุงรถจักรยานยนต์ และรักษารถจักรยานยนต์ให้ใช้งานได้ดี และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  1 ชม.

ภาคปฏิบัติรวม  10 ชั่วโมง

  • ความรู้พื้นฐานในการขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยมีครูผู้ชำนาญการ ในการสอนเป็นขั้นเป็นตอน อย่างต่ำ 5 ชม. สิ่งที่ได้คือ  การปฏิบัติตามสัญญาณและป้ายจราจร  พื้นฐานการตั้งตัวในการขับขี่  การวางตัว ท่าที่ถูกต้องในการขับขี่รถจักรยานยนต์  การควบคุมขณะรถนิ่ง กับรถเคลื่อนไหว การขับรถจักรยานยนต์ออกตัว  การบิดการวางเท้า เปลี่ยนเกียร์เพิ่มความเร็ว การเบรคมือเบรคเท้า ที่ถูกต้อง ระยะเบรคความคุมให้เหมาะสม การเปิดไฟเลี้ยว การใช้สายตาในการขับขี่
  • ฝึกหัดตามท่าต่างๆเพื่อให้สอบใบขับขี่ได้ผ่านและใช้ได้ในชีวิตจริง ใช้เวลาอย่างต่ำ 5 ชม. สิ่งที่ปฏิบัติได้คือ  ทรงตัวบนไม้กระดานได้  ได้เทคนิคการเบรคมือ เบรคเท้า ระยะเบรค  การขับมอเตอร์ไซค์ในขณะที่มีคนซ้อนท้าย ขับทางตรง การฝึกขับคดเคี้ยวรูปตัว S และทางโค้งที่เหมือนเลข 8 การขับขี่ถนนที่มีลูกระนาด ขับทางชันทั้งขึ้นทั้งลงหรือสะพาน   การขับคดเคี้ยวโดยมีกรวยตั้ง  ให้หลบโดยไม่ติดสิ่งกีดขวาง เทคนิคการเข้าโค้ง การเอี้ยวตัว
เรียนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จบสามารถสอบเพื่อขอรับทำใบขับขี่ได้ทันที  เปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์
สอนขับรถจักรยานยนต์ พร้อมใบขับขี่