สมัครสอบใบอนุญาต สามารถลงทะเบียน ผ่านแอพฯ DLT Smart Queue จากสถานการณ์โควิด กรมขนส่งทางบก ห่วงใยประชาชน มาตลอด ต่อเนื่อง การแพร่ระบาดโควิด จากที่คนติดเชื้อโควิดมาอย่างยาวนานต่อเนื่อง ตอนนี้ได้ปลดล็อค คลายโควิดลงบ้างแล้ว ศปก. ศบค. ได้คลายช่วยให้  ทำกิจกรรมทางสังคมมากขึ้น เศรษฐกิจเดินมากยิ่งขึ้น  เริ่มให้บริการจองผ่าน แอพ DLT Smart Queue  หรือเว็บไซต์  https://gecc.dlt.go.th  เริ่มให้บริการตั้งแต่  6 ตค.เป็นต้นไป  เมื่อผู้จองก่อนหน้านี้ล่วงหน้าแล้วขึ้นคงค้างเต็ม  ตั้งแต่6 ตค. เป็นต้นไป จะขึ้นข้อความได้สิทธิจองใหม่    สำหรับคนที่ยังไม่ได้จองเลย  ตั้งแต่ 6 ตค.ไป  ให้เข้ารับการอบรมบริการได้ตามปกติ  ที่ขนส่งทุกแห่ง  

 

สมัครสอบใบอนุญาต

วิธีจองผ่านแอพพลิเคชั่น

 

1.โหลดแอพพลิเคชั่นเพื่อจองคิว  

ผ่านระบบปฏิบัติการ IOS หรือ Android  ลงในมือถือ smart phone 

2.ลงทะเบียน โดยกรอกข้อมูลเหล่านี้

– เลขบัตรประจำตัวประชาชนของเรา

– รหัสผ่าน

– เบอร์โทรศัพท์ของเรา

– อีเมลของเรา

– LINE ID (ไม่ใส่ก็ได้ หรือใส่ก็ได้)

3.รอรับแจ้งเตือน ว่ามีการลงทะเบียนสำเร็จ

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จ และยืนยันมีการลงทะเบียนสำเร็จ  จะมีระบบป็อปอัพ แจ้งเตือนขึ้นมาในมือถือเรา

 

4.เข้าสู่ระบบ แอพ

กรอกเลขบัตรประชาชน และรหัสผ่านที่เราตั้งไว้

 

5.เลือกสถานที่  ที่คุณสะดวก

เลือกจังหวัดที่คุณสะดวก สาขาขนส่งที่คุณสะดวก

 

6.เลือกประเภทที่คุณต้องการทำบริการ

เช่นการต่อใบอนุญาต

 

7.เลือกวันที่ๆคุณสะดวกเข้ารับบริการ   และเวลาที่คุณสะดวก 

โดยดูคิวว่างเป็นจุดสีดำ   ส่วนคิวเต็มคือจุดสีเหลือง

 

8.ยืนยันการจองคิว

ระบบจะแสดง QR CODE  และรายละเอียด ที่คุณจะต้องเดินทาง  ไปขนส่ง  เพื่อที่คุณจะทดสอบสุขภาพ 

 

ข้อที่คุณควรปฏิบัติ

1.ต้องไปเตรียมตัวก่อน ล่วงหน้า  ไปก่อนอย่างน้อย1 ชม. เพื่อไปติดต่อดำเนินเรื่อง

2.เตรียมเอกสารให้เรียบร้อย  บัตรประชาชนตัวจริง ใบรับรองแพทย์ ไม่มีโรคประจำตัว ที่เป็นอันตราย  หรือไม่เป็นบุคคลจิตฟั่นเฟือง ออกโดยแพทย์ ไม่เกิน1เดือน  (ทะเบียนบ้านไม่ต้อง)

3.ต้องไปตามนัดหมาย ถ้าไม่ได้ไปให้จองคิวใหม่ จะถือว่าเป็นโมฆะ สละสิทธิ์

4.แต่งกายสุภาพเรียบร้อย