ระบบตัดแต้มใบอนุญาต ขับรถสาธารณะและรถขนส่ง   เริ่มบังคับใช้ 1 ธค.นี้

ระบบตัดแต้มใบอนุญาต

 

ใช้บังคับสำหรับ

  • ผู้ที่ขับรถตู้ และรถโดยสารขนส่ง  
  • ผู้ขับรถยนต์สาธารณะ (แท็กซี่)
  • ผู้ขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ (ตุ๊กตุ๊ก) 
  • ผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ (มอเตอร์ไซค์รับจ้าง)

 

จะมีการตัดแต้มเมื่อกระทำความผิด  ทางจราจร

  • ถ้ากรณีที่คะแนนเหลือ 0 จะ  ถูกพักใบอนุญาติ 90 วัน
  • ถูกสั่งพักใบอนุญาติ  เกิน 2 ครั้ง  ใน 3 ปี  จากการที่มีการตัดคะแนนในครั้งแรก  จะถูกสั่งพักใบอนุญาติ 180 วัน

 

กรณีที่ถูกสั่งพักใบอนุญาติ  และ ปรับคะแนนเหลือ 0 ในทีเดียว

  • เสพยาเสพติด ในขณะขับขี่รถยนต์
  • เมื่อถูกสั่งพักใบอนุญาติ  มีการขับขี่รถยนต์  เป็นการกระทำที่ ทำให้ภาพพจน์ประเทศดูไม่ดี
  • ขับรถโดยไม่ระมัดระวัง  ไม่คำนึงถูกผู้ขับขี่ หรือผู้อยู่บนท้องถนน  อันเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ  หรือเสียชีวิต  

 

หมายเหตุระบบตัดแต้มสำหรับ บังคับกับผู้ขับรถสาธารณะและรถขนส่งเท่านั้น  ยังไม่มีการรวม ถึงรถยนต์ส่วนบุคคล

 

ที่มา https://www.dlt.go.th/th/public-news/view.php?_did=2991