ทําใบอนุญาตมอเตอร์ไซค์ ด่วน ปี 2565 สามารถทำได้ไม่ยากนัก  การขับขี่มอไซค์ไปบนท้องถนนจำเป็นจะต้องได้รับใบอนุญาติการขับขี่  หรือใบอนุญาตติดตัว เพื่อเป็นใบเบิกทางในการขับรถมอเตอร์ไซค์  

 

ทําใบอนุญาตมอเตอร์ไซค์ ด่วน

ทําใบอนุญาตมอเตอร์ไซค์ ด่วน ผู้ที่ต้องการสอบใบอนุญาต รถจักรยานยนต์ในครั้งแรกนั้น ทําใบอนุญาตมอเตอร์ไซค์ อายุเท่าไหร่ จะต้องมีเงื่อนไขดังนี้

อายุ 15-18 ปี ท่านสามารถสอบใบอนุญาตรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้ แต่ต้องกระบอกสูบไม่เกิน 110 cc

 

อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ท่านสามารถสอบใบอนุญาตชั่วคราวรถมอเตอร์ไซค์ได้ทุกรูปแบบ

 

ส่วนอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ท่านสามารถสอบใบอนุญาตรถมอเตอร์ไซค์สาธารณะ  หรือมอไซค์รับจ้างได้

 

ใบอนุญาตมอเตอร์ไซค์มีกี่ประเภท

ใบอนุญาตรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล  และใบอนุญาตรถจักรยานยนต์สาธารณะ

 

เอกสารที่ท่านต้องเตรียมเพื่อนำมาใช้สอบใบอนุญาตมอเตอร์ไซค์คือ

 • บัตรประชาชนตัวจริง ถ้าเป็นชาวต่างชาติให้ใช้พาสปอร์ตแทนได้
 • ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน เซ็นรับรอง  โดยมีการตรวจสอบไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงที่เป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่รถยนต์
 • ใบจองคิวออนไลน์ (ถ้ามี)

 

ใช้เวลาสอบเพียงแค่ 2 วัน ในการสอบ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

 

ขั้นตอนการทำใบอนุญาตมอเตอร์ไซค์คือ  

 • จองคิวออนไลน์ล่วงหน้า ผ่านทางแอพ DLT Smart Queue
 • ไปที่ขนส่งที่ท่านจองไว้ วันเวลาที่กำหนด โดยไปเร็วก่อนล่วงหน้านิดหน่อย เพื่อเตรียมตัว  ยื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่
 • ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เช็คตาบอดสีหรือไม่ สายตาทางลึก ,สายตาทางกว้าง ,ปฏิกิริยาการตอบสนองของเท้า  ว่าผ่านไหม
 • อบรมใบอนุญาต 5 ชั่วโมง
 • สอบภาคทฤษฎี 50 ข้อ ต้องให้ถูก 90% ขึ้นไป หรือ มากกว่า 45 ข้อขึ้นไป
 • ภาคปฏิบัติสอบการขับขี่มอเตอร์ไซค์ภาคสนามจริงๆ 5 ท่าคือ
  • 1.ปฏิบัติขับตามกฎจราจร สัญญาณจราจร
  • 2.ขับรถมอเตอร์ไซค์ทางแคบ  ฝึกการทรงตัว นาน 10 วินาทีขึ้นไป
  • 3.ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปบนทางซิกแซก ตามกรวย 
  • 4.ขับรถมอเตอร์ไซค์ ทางโค้ง ลักษณะคล้ายตัว S
  • 5.ขับรถมอเตอร์ไซค์ซิกแซก พยายามหลบสิ่งกีดขวาง
 • ทําใบอนุญาตมอเตอร์ไซค์ เสียกี่บาท ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 105 บาท คิดเป็นค่าใบอนุญาต 100 บาท  ค่าคำขอร้อง 5 บาท

 

ถ้าท่านยังขับขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็น  อยากซื้อใบอนุญาตมอเตอร์ไซค์   เรามีหลักสูตรเร่งรัด ให้ขับมอเตอร์ไซค์เป็น  พร้อมสอบใบอนุญาตจบในคอร์สเดียว  ที่ไอไดร์ฟรังสิต  การเรียนจะแบ่งเป็นภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

ภาคทฤษฎี จะสอนเกี่ยวกับ

 • ความรู้ทางกฎหมาย
 • ความรู้เกี่ยวกับ การขับขี่ มารยาท และการขับขี่ปลอดภัย  ข้อควรระวัง
 • การบำรุงอุปกรณ์การใช้งาน การควบคุมรถ

 

ส่วนภาคปฏิบัติแบ่งเป็นหลายส่วนตั้งแต่

 • พื้นฐานการใช้รถจักรยานยนต์ 
 • การฝึกหัดขับขี่ท่าทางต่างๆ  ลักษณะถนนต่างๆ
 • การขับขี่โดยลงพื้นที่ถนนจริงๆ

 

ทําใบอนุญาตมอเตอร์ไซค์ ด่วน ท่านสามารถมาเรียนได้ที่โรงเรียนเรา ได้ทุกวัน  จันทร์ – อาทิตย์ ไม่มีวันหยุด  โดยราคาไม่แพงอย่างที่คิด ติดตามโปรโมชั่นทาง Facebook  https://www.facebook.com/IDriveRangsit  ของเรา