ทําใบขับขี่รถยนต์ อายุ  ถ้าคุณจะขอใบอนุญาตในการขับขี่รถยนต์  จำเป็นจะต้องอายุถึงเกณฑ์ที่กำหนด  ถึงจะทำได้  ถึงแม้ว่าคุณจะมีความสามารถในการขับขี่แต่อายุไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด  ก็ไม่สามารถขอใบขับขี่ได้  ซึ่งถ้าไม่มีใบขับขี่แล้วขับรถบนท้องถนนมีความผิด  จะต้องถูกตำรวจจับและปรับ  มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน  หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าอยู่ไม่ถึงเกณฑ์  ไม่มีใบขับขี่แล้วขับรถไปบนท้องถนนเกิดอุบัติเหตุ  ผู้ปกครองจะต้องรับผิดชอบ  ส่วนบริษัทประกัน  ในกรณีทำประกันชั้น1  อาจจะพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน  ให้แก่คู่กรณี ทั้งเรื่องคนเจ็บ  แล้วรถยนต์เสียหายประกันจ่ายให้แก่คู่กรณี  ส่วนตัวรถของเจ้าของรถเอง  และค่าบาดเจ็บ  แล้วตัวจะต้องเป็นคนออกเอง  เพราะการทำสัญญาประการมีเงื่อนไขที่คนขับรถจะต้องมีใบขับขี่   ไม่มีใบขับขี่ถือว่าผิดกฎหมาย

ทําใบขับขี่รถยนต์ อายุ

 

ทําใบขับขี่รถยนต์ อายุ เท่าไหร่

 • ทำใบขับขี่สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวอายุต้องมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ทำใบขับขี่รถสาธารณะจะต้องอายุ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
 • ผู้ขอทำใบขับขี่รถบด  รถแทรกเตอร์  และรถอื่นๆตามมาตรา 43  จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
 • ผู้ที่ขอทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์กระบอกสูบไม่เกิน 110 cc  จะต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์
 • ผู้ที่ขอทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราว จะต้องมีอายุ  18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ผู้ที่ขอทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะจะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

 

วิธีนับปีบริบูรณ์ก็คือให้นับคบวันเดือนปีเกิดของเราตามอายุที่กำหนด  บวกไปอีก 1 วัน  ให้เริ่มทำตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปได้

 

มีหลายๆเคสที่วัยรุ่นอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดขับรถไปชนเกิดอุบัติเหตุ  ทำให้เป็นข่าว  จนขึ้นโรงขึ้นศาล  ผู้ปกครองเดือดร้อน  เพราะความประมาท  การที่กฎหมายกำหนดอายุเกณฑ์ที่กำหนดเนื่องจากสาเหตุที่ว่า  วัยรุ่นยังไม่โตเป็นผู้ใหญ่พอที่มีวุฒิภาวะในการขับขี่รถยนต์บนท้องถนน   อาจจะทำอะไรผิดก่อนจราจรได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ที่อายุถึงเกณฑ์ที่กำหนด  ดังนั้นจึงมีกฎหมายข้อนี้ขึ้นมา

 

ครั้งแรกในการทำใบขับขี่ชั่วคราวจะมีอายุ 2 ปีเท่านั้น  ถ้าผมไปต่อใบขับขี่จะ 2 ปีจะกลายเป็น 5 ปี  ซึ่งนานขึ้น  

 

ในการขอใบขับขี่รถยนต์จะต้องมีเกณฑ์ดังนี้ 

 • ต้องเป็นผู้มีอายุถึงเกณฑ์ที่กำหนด
 • ไม่เป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพที่ไม่สามารถขับขี่รถยนต์ได้
 • ไม่มีโรคประจำตัวทางวิชาการที่เป็นอันตรายร้ายแรง
 • ไม่เป็นบุคคลจิตผิดปกติ
 • ไม่ถูกยึดใบเพิกถอน  ไม่มีใบขับขี่ประเภทเดียวกัน
 • มีความรู้ความสามารถในการขับขี่รถยนต์

 

ทําใบขับขี่รถยนต์ อายุ  เท่าไหร่คุณสามารถหาคำตอบได้จากข้างบน  เมื่อคุณเข้าเกณฑ์ที่กำหนดก็ให้จองการอบรมเพื่อวัดระดับภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้ผ่าน  จะได้ใบขับขี่รถยนต์มา   ถ้าคุณยังขับรถไม่เป็นหรือไม่คล่องต้องการคนฝึกหัดขับรถให้  ติดต่อ โรงเรียนสอนขับรถ ไอไดร์ฟรังสิต