ใบขับขี่บิ๊กไบค์ 2565

ใบขับขี่บิ๊กไบค์ 2565   สำหรับประเทศไทยนั้นอายุ 18 ปีขึ้นไปสามารถ ทำใบขับขี่บิ๊กไบค์ได้  แต่ประเทศอื่นนั้นกำหนดให้อายุ 21 ปีขึ้นไปถึงสามารถขับขี่ได้  ขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆ

ใบขับขี่บิ๊กไบค์ 2565

ทำใบอนุญาตขับขี่ จักรยานยนต์ ปี 2565  คนที่จะสอบใบขับขี่ครั้งแรก  มีข้อกำหนด เงื่อนไขในการสอบใบขับขี่ เรามาดูเงื่อนไขกัน

อายุ 15 ถึง 18 ปี  ทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้ เงื่อนไขคือกระบอกสูง ต้องไม่เกิน 110 cc

อายุ 18 ปี ขึ้นไป  ทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ทุกรูปแบบเลย

อายุ 20 ปี ขึ้นไป สามารถทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะได้ 

ผู้ที่จะสอบใบขับขี่บิ๊กไบค์ จะต้องเป็นบุคคลที่ ผ่านการสอบ และเคยขับมอเตอร์ไซค์ทั่วไปมาก่อนหน้านี้  เป็นเวลา 3 ปีขึ้นไป แล้วค่อยยื่นเรื่องสอบบิ๊กไบค์   แต่ถ้าบุคคลนั้นเป็นผู้ได้รับใบอนุญาติการขับขี่รถจักรยานยนต์ตลอดชีวิต ก็ใช้ได้เช่นกัน  ถือเป็นสิทธิประโยชน์ในส่วนนี้

เอกสารที่ต้องใช้เพื่อเป็นหลักฐานยื่นขอใบขับขี่รถจักรยานยนต์ทั่วไป

 1. บัตรประชาชน  ถ้าเป็นชาวต่างชาติให้ใช้พาสปอร์ต
 2. ใบรับรองแพทย์ เพื่อเป็นการระบุว่าไม่เป็นโรคอันตรายต่อการขับขี่ และสภาพจิตปกติ ไม่วิกลจริต (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
 3. ใบการจองคิวออนไลน์ (ถ้ามี)

ใช้เวลาสอบ 2 วัน ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ

ใบขับขี่บิ๊กไบค์ 2565 เอกสารการขอสอบรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์  

 1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง สำคัญมาก
 2. ใบรับรองแพทย์ สำหรับการสอบขี่บิ๊กไบค์โดยเฉพาะ เพื่อแสดงว่า ไม่เป็นโรคอันตราย ต่อการขับขี่บิ๊กไบค์  สายตาไม่บอดสี  สุขภาพปกติ ไม่วิกลจริต  (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
 3. เอกสารผ่านการอบรมการขับขี่บิ๊กไบค์  ออกโดยกรมขนส่งทางบก  หรือโรงเรียนสอนขับรถที่รับรองโดยกรมขนส่งทางบก
 4. ใบอนุญาติ ขับขี่ จักรยานยนต์ทั่วไป อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 5. ใบอนุญาติการขับขี่บิ๊กไบค์ ในกรณี  ที่คุณเคยขับขี่ในต่างประเทศ  หรือ เป็นหลักฐานการขับขี่มาก่อน

เนื่องจากกฎหมายสำหรับใบขับขี่บิ๊กไบค์เพิ่งออกมาตอน  กุมภาพันธ์ 2564  ถ้าสมมุติมีรถบิ๊กไบค์มาเป็นจำนวนมากกว่า 2  ปีแล้ว  คุณสามารถยื่นเรื่องขอใบขับขี่บิ๊กไบค์ได้ โดยที่คุณไม่ต้อง สอบภาคปฏิบัติ  เพื่อให้ง่ายขึ้น

ผู้ที่จะยื่นขอใบขับขี่บิ๊กไบค์จะต้องอบรมจำนวน 12 ชั่วโมง ภาคทฤษฎี จำนวน 2 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติจำนวน 10 ชั่วโมง  

ภาคทฤษฏี 2 ชม. แบ่งเป็นดังนี้

 1. การแต่งกายการขับขี่  มารยาทการขับขี่บนถนน ร่างกาย จิตใจ
 2. การตรวจเช็คความปลอดภัย การตรวจเช็คยานพาหนะ ความพร้อมร่างกาย เช็คระยะ
 3. เครื่องหมายจราจร การขับขี่  สภาพแวดล้อมการขับขี่  เส้นทาง
 4. การคาดการณ์อุบัติเหตุ ล่วงหน้าบนถนน 
 5. การช่วยเหลือ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง สอบ 11 ท่าดังนี้คือ

1.การเบรคระยะ ที่ทางกรมกำหนด

2.เบรคกะทันหัน ระยะประชิด

3.สามารถทรงตัว บนทางคดเคี้ยวได้

4.สามารถเข้าโค้ง รูปทรง รูปแบบต่างๆ

5.สามารถทรงตัว พื้นไม่เรียบ  พื้นขรุขระ  หรือลูกระนาดได้

6.สามารถ ทรงตัว บนกระดานที่แคบๆ  ได้

7.ทรงตัวทางที่แคบๆ  รูปลักษณะคล้ายตัว S

8.ทรงตัวทางที่แคบ  รูปคล้ายตัว z

9.การทรงตัว คล้ายเลข 8

10.การขึ้น หรือหยุดทางลาดชัน

11.เทคนิคการเปลี่ยนเกียร์บนทางเข้าโค้ง

ใบขับขี่บิ๊กไบค์ 2565  คุณสามารถทำตามขั้นตอนด้านบนเพื่อได้ใบขับขี่

เครดิต

https://www.roojai.com/article/everything-motorcycle/bigbike-license/

https://www.autospinn.com/2021/06/bike-news-department-of-land-transport-bigbike-licences-new-rules-and-test-riding-83067

ใบขับขี่ หาย 2565 

ใบขับขี่ หาย 2565  ใบขับขี่หายช่วงโควิดต้องทำอย่างไร หลายคนกังวล  ไม่ต้องตกใจ เป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน  เพียงดำเนินการตามขั้นตอนที่เราบอกง่ายๆ  ใบขับขี่ หรือ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล  ถ้ามีการสูญหาย  หาไม่เจอ   ไม่ว่าใบขับขี่แบบตลอดชีพ หรือใบขับขี่แบบชั่วคราว   ไม่ต้องแจ้งความกับตำรวจ ให้ติดต่อกรมขนส่ง เวลา08.30 น. – 16.30 น. (มาภายใน 15.30 น. เพื่อยื่นคำขอ) ที่คุณสะดวก แต่ถ้าคุณ ทำใบขับขี่สาธารณะ หรือ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สาธารณะ  สูญหาย  จะต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ เพื่อเอาใบแจ้งความ  ประกอบในการยื่นขอทำใบขับขี่สาธารณะใหม่

ใบขับขี่ หาย 2565

 

ใบขับขี่หาย จองคิวออนไลน์  ผ่านแอปพลิเคชั่น  DLT Smart Queue ได้  คุณสามารถจองล่วงหน้าได้  การจองคิวเพื่อขอใบขับขี่คุณต้องอบรมในแอปพลิเคชั่น  มาก่อนด้วย

 

ถ้าใบขับขี่ หาย 2565  ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

หลักๆแล้ว ให้เตรียม บัตรประชาชนตัวจริง หรือเอกสารใช้สำหรับยืนยันตัวที่ ราชการออกให้  หรือถ้าชาวต่างชาติ  ที่ยังไม่ได้สัญชาติไทย  ให้เตรียม พาสปอร์ต แทนบัตรประชาชนได้  

ถ้าใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ หรือ แท็กซี่ สูญหาย จะต้องแจ้งความกับทางตำรวจให้ลงบันทึกประจำวัน แล้วนำใบแจ้งความ  ไปประกอบการดำเนินเรื่องทำบัตรใหม่

ติดต่อเจ้าหน้าที่กรอกคำร้องขอทำใบขับขี่ และรับบัตรคิด รอเรียกคิว แล้วทำใบขับขี่ใหม่

ทำการทดสอบ สมรรถภาพร่างกาย และการมองเห็น  

 

ถ้ากรณีที่เป็นใบขับขี่แบบเก่ามากๆ  แบบรุ่นสมัยก่อนหาย  ต้องไปทำที่เดิมที่เคยทำ  เพราะต้องหาต้นขั้วเพื่อทำใบขับขี่ใหม่

 

ถ้าใบขับขี่หมดอายุ 

เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน  และใบขับขี่ที่หมดอายุเก่าเดิม  ไปทำเรื่องในการขอรับทำใบใหม่

 

 

ใบขับขี่หายเสียเงินดังนี้คือ

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรสูญหาย เสียหาย 100 บาท

ค่าธรรมเนียมสำหรับคำขอ 5 บาท

ค่าถ่ายรูป  และพิมพ์บัตร 100 บาท

รวม 205 บาท

 

คุณควรระวังให้รอบคอบมากขึ้น  ในการเก็บใบขับขี่เข้าไว้ในกระเป๋าสตางค์  ควรจำทุกครั้งมีสติอยู่ทุกขณะจิต ว่าวางกระเป๋าเงินไว้ที่ไหน  วางไว้ใกล้ๆตัวทุกครั้ง  เพราะเป็นของสำคัญ  หรือพกติดตัวเอง  

 

ถ้าแผ่นป้ายทะเบียนรถหาย  นำสมุดจดทะเบียนรถไปแสดง กับเจ้าหน้าที่ ที่กรมขนส่งทางบกเพื่อทำแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่

 

ใบขับขี่หายและหมดอายุคุณสามารถทำตามคำแนะนำที่เราบอกด้านบน

 

ใบขับขี่หายต้องสอบใหม่ไหม  ไม่ต้องสอบใหม่ แค่ไปอบรมออนไลน์ใหม่แค่นั้นเอง  

 

ใบขับขี่หาย เช็ควันหมดอายุ  คุณสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดที่คุณอยู่  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้

 

ใบขับขี่ หาย 2565

ทําใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ ด่วน ปี 2565 สามารถทำได้ไม่ยากนัก

ทําใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ ด่วน ปี 2565 สามารถทำได้ไม่ยากนัก  การขับขี่มอไซค์ไปบนท้องถนนจำเป็นจะต้องได้รับใบอนุญาติการขับขี่  หรือใบขับขี่ติดตัว เพื่อเป็นใบเบิกทางในการขับรถมอเตอร์ไซค์  

 

ทําใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ ด่วน

ทําใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ ด่วน ผู้ที่ต้องการสอบใบขับขี่ รถจักรยานยนต์ในครั้งแรกนั้น ทําใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ อายุเท่าไหร่ จะต้องมีเงื่อนไขดังนี้

อายุ 15-18 ปี ท่านสามารถสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้ แต่ต้องกระบอกสูบไม่เกิน 110 cc

 

อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ท่านสามารถสอบใบขับขี่ชั่วคราวรถมอเตอร์ไซค์ได้ทุกรูปแบบ

 

ส่วนอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ท่านสามารถสอบใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์สาธารณะ  หรือมอไซค์รับจ้างได้

 

ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์มีกี่ประเภท

ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล  และใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ

 

เอกสารที่ท่านต้องเตรียมเพื่อนำมาใช้สอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์คือ

 • บัตรประชาชนตัวจริง ถ้าเป็นชาวต่างชาติให้ใช้พาสปอร์ตแทนได้
 • ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน เซ็นรับรอง  โดยมีการตรวจสอบไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงที่เป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่รถยนต์
 • ใบจองคิวออนไลน์ (ถ้ามี)

 

ใช้เวลาสอบเพียงแค่ 2 วัน ในการสอบ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

 

ขั้นตอนการทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์คือ  

 • จองคิวออนไลน์ล่วงหน้า ผ่านทางแอพ DLT Smart Queue
 • ไปที่ขนส่งที่ท่านจองไว้ วันเวลาที่กำหนด โดยไปเร็วก่อนล่วงหน้านิดหน่อย เพื่อเตรียมตัว  ยื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่
 • ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เช็คตาบอดสีหรือไม่ สายตาทางลึก ,สายตาทางกว้าง ,ปฏิกิริยาการตอบสนองของเท้า  ว่าผ่านไหม
 • อบรมใบขับขี่ 5 ชั่วโมง
 • สอบภาคทฤษฎี 50 ข้อ ต้องให้ถูก 90% ขึ้นไป หรือ มากกว่า 45 ข้อขึ้นไป
 • ภาคปฏิบัติสอบการขับขี่มอเตอร์ไซค์ภาคสนามจริงๆ 5 ท่าคือ
  • 1.ปฏิบัติขับตามกฎจราจร สัญญาณจราจร
  • 2.ขับรถมอเตอร์ไซค์ทางแคบ  ฝึกการทรงตัว นาน 10 วินาทีขึ้นไป
  • 3.ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปบนทางซิกแซก ตามกรวย 
  • 4.ขับรถมอเตอร์ไซค์ ทางโค้ง ลักษณะคล้ายตัว S
  • 5.ขับรถมอเตอร์ไซค์ซิกแซก พยายามหลบสิ่งกีดขวาง
 • ทําใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ เสียกี่บาท ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 105 บาท คิดเป็นค่าใบขับขี่ 100 บาท  ค่าคำขอร้อง 5 บาท

 

ถ้าท่านยังขับขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็น  อยากซื้อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์   เรามีหลักสูตรเร่งรัด ให้ขับมอเตอร์ไซค์เป็น  พร้อมสอบใบขับขี่จบในคอร์สเดียว  ที่ไอไดร์ฟรังสิต  การเรียนจะแบ่งเป็นภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

ภาคทฤษฎี จะสอนเกี่ยวกับ

 • ความรู้ทางกฎหมาย
 • ความรู้เกี่ยวกับ การขับขี่ มารยาท และการขับขี่ปลอดภัย  ข้อควรระวัง
 • การบำรุงอุปกรณ์การใช้งาน การควบคุมรถ

 

ส่วนภาคปฏิบัติแบ่งเป็นหลายส่วนตั้งแต่

 • พื้นฐานการใช้รถจักรยานยนต์ 
 • การฝึกหัดขับขี่ท่าทางต่างๆ  ลักษณะถนนต่างๆ
 • การขับขี่โดยลงพื้นที่ถนนจริงๆ

 

ทําใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ ด่วน ท่านสามารถมาเรียนได้ที่โรงเรียนเรา ได้ทุกวัน  จันทร์ – อาทิตย์ ไม่มีวันหยุด  โดยราคาไม่แพงอย่างที่คิด ติดตามโปรโมชั่นทาง Facebook  https://www.facebook.com/IDriveRangsit  ของเรา

โรงเรียนสอนขับรถ ราคาถูก  ไอไดร์ฟรังสิต เป็นโรงเรียนสอนขับรถได้รับมาตรฐาน

โรงเรียนสอนขับรถ ราคาถูก  ไอไดร์ฟรังสิต เป็นโรงเรียนสอนขับรถได้รับมาตรฐาน กรมขนส่งทางบก  เรียนพร้อมสอบใบขับขี่ในตัว   ให้ผู้ขับขี่ทุกคนจากไม่เคยขับรถมาก่อน ให้สามารถขับขี่ได้อย่างคล่องแคล่ว ราวกับมืออาชีพ  เมื่อท่านเรียนเสร็จสอบใบขับขี่ 

โรงเรียนสอนขับรถ ราคาถูก

 

 

โรงเรียนสอนขับรถ ราคาถูก มีอยู่จริง

ท่านจะได้รับใบอนุญาติเพื่อไปทำเรื่องขอใบขับขี่ ที่กรมขนส่งทางบก  และสามารถขับขี่รถยนต์ไปตามท้องถนนได้ทุกที่ทั่วประเทศไทย  ไอไดร์ฟรังสิตพร้อมด้วย สนามขนาดใหญ่ 6 ไร่  มีพื้นที่กว้างให้ท่านได้ลองขับขี่ จำลองเหมือนถนนจริง  มีแบบฝึกหัดให้ท่านได้เรียนจนชำนาญ และสอบใบขับขี่มาตรฐานผ่าน การสอบขับรถ  ครูฝึกสอนมีการเน้นย้ำให้สามารถจำและทำภาคปฏิบัติสอบผ่าน  โรงเรียนของเราไม่เลี้ยงไข้  สอนจบในทีเดียว  คอร์สเดียว ไม่มีต่อ  ตั้งใจให้นักเรียน ขับขี่ให้เป็นได้ทุกคนในคอร์สเดียว     ถ้ามีคนถาม โรงเรียน สอนขับรถ พร้อม ใบขับขี่ ใกล้ ฉัน ราคาถูก  จะต้องเป็นไอไดร์ฟรังสิต ด้วยค่าเรียนที่ไม่แพง  โปรดติดตามโปรโมชั่นได้ในเว็บไซต์ 

 

เรียนขับรถที่ไหนดี 

ท่านลองไปดูที่อื่นๆดูได้  มีนักเรียนหลายคน  ไปดูมาหลายที่แล้วเลือกเราในการเรียนขับรถ  เพราะดูเป็นมืออาชีพ มาตรฐานที่สุด

 

เรียนขับรถ ราคา 2565

จะราคาไม่แพง โปรปีใหม่ 3900 บาท  เท่านั้น จากราคา 4500 บาท  ครูและพนักงานทุกท่านมีการป้องกันโควิดอย่างดีแล้วโดยการฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว  

ท่านจะได้รับความคุ้มค่าแน่นอน  โรงเรียนสอนขับรถ ใกล้ฉัน แถวรังสิต  ปทุมธานี แนะนำ ไอไดร์ฟรังสิต แน่นอนที่นี่  ที่เดียว  อุปกรณ์การเรียนการสอนทันสมัย  มีการอัพเดต การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  เพื่อเข้าทันกับยุคสมัย และปรับตัวให้เข้ากับนักเรียนทุกคน  มีทุกชั้นทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นแม่บ้าน  นักศึกษา คนทำงานประจำ  คนจบใหม่ ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ  สามารถฝึกเรียนรู้ได้ทุกระดับ   มีครูสอนคอยประกบเคียงข้าง  เป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่อยากขับรถเป็น สามารถขับเป็นได้  และใช้งานรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

ใบขับขี่สากล เอกสาร ที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง

ใบขับขี่สากล เอกสาร ที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง  ที่ต้องใช้มี หนังสือเดินทางพาสปอร์ต passport  ตัวจริงและสำเนา  ใบขับขี่ตัวจริง 5 ปี  และสำเนาใบขับขี่  ,บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรอง  รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป  ที่ถ่ายไม่เกิน6 เดือน  หน้าตรง ไม่สวมแว่น ไม่สวมหมวก ไม่มีวิวที่พื้นหลัง ,สำเนาการแก้ชื่อ หรือแก้นามสกุล  ใบสมรส หรือใบหย่า (ถ้ามี)  ค่าธรรมเนียมค่าทำบัตร 505 บาท 

 

สำเนาจะต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ทุกฉบับ  ถ้าไม่สะดวกทำด้วยตนเองสามารถฝากคนอื่นไปทำได้  จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ  ติดอากรสแตมป์ 10 บาท

ใบขับขี่สากล คือ ใบอนุญาติสามารถขับขี่รถยนต์ได้ในระหว่างประเทศ  ใบขับขี่ที่สามารถขับได้ตามประเทศที่กำหนดไว้ในหลายๆประเทศ  ไม่ใช่แบบสมาร์ทการ์ด  ลักษณะเหมือนพาสปอร์ต แต่มีขนาดใหญ่กว่า 

สามารถใช้ได้ตามประเทศ  สามารถใช้ได้ 135 ประเทศดังนี้

ใบขับขี่ สากล เอกสาร

ใบขับขี่สากล  สามารถใช้ได้ มีอายุ 1 ปี  แต่ถ้าผู้ใช้งานต้องการต่อใบขับขี่สามารถต่ออายุได้  สะดวก

ใบขับขี่สากล ทำได้ที่ไหน  คือ ถ้าอยู่ในกทม.  สามารถทำได้ที่  สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5   ถ้าอยู่นอกกทม. สามารถ ทำได้ที่ สำนักงานขนส่งประจำจังหวัด

ขั้นตอนการทำใบขับขี่สากล 2565

1.ตรวจสอบเอกสาร และคำขอทำใบขับขี่สากล

2.กดบัตรคิว ยื่นเอกสาร ให้เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่จะให้ชำระเงิน 505 บาท  ในการดำเนินการทำ ใบขับขี่สากล  

3.รอดำเนินงาน  รอเรียกคิว

4.รับใบขับขี่สากล  

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่  https://www.dlt.go.th/th/driving-license/view.php?_did=90

ใช้เวลาในการ ทำใบขับขี่สากล ไม่นานนัก 10 นาทีก็ได้ ใบ  ใบขับขี่สากล เอกสาร ที่ต้องใช้เตรียมไปตามขั้นตอนข้างบน  ถ้ามีข้อสงสัยโทรสอบถามได้ที่  กรมขนส่งทางบก

 

ใบขับขี่สากล ใช้ในไทยได้ไหม  สำหรับชาวต่างชาติถ้ามีใบขับขี่สากล สามารถใช้ในไทยได้เลยไม่ต้องขอใบขับขี่เพิ่มเติม

 

ทำใบขับขี่สาธารณะ  สำหรับผู้ที่ต้องการสอบใบขับขี่

ทำใบขับขี่สาธารณะ  สำหรับผู้ที่ต้องการสอบใบขับขี่ สามล้อ ตุ๊กตุ๊ก จักรยานยนต์ และรถสาธารณะ  อื่นๆ  ซึ่งมีทั้งหมด 3 ประเภท ดังนี้คือ

 

1.ใบอนุญาติขับรถยนต์ สาธารณะ (อายุ 3 ปี)

2.ใบอนุญาติขับรถสามล้อ สาธารณะ (อายุ 3 ปี)

3.ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ (อายุ 3 ปี)

 

การทำใบขับขี่สาธารณะ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้คือ

 • มีสัญชาติ ไทย
 • มีใบขับขี่ชั่วคราว  หรือ  ใบขับขี่ ส่วนบุคคล  
 • ผู้ทำใบขับขี่รถ สามล้อสาธารณะ อายุ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  
 • สำหรับผู้ที่ทำใบขับขี่มอเตอร์ไซด์สาธารณะ  ต้องอายุไม่ต่ำกว่า  20 ปี  และมีความ รู้ในการขับรถเป็นอย่างดี
 • ไม่พิการบกพร่อง จนทำให้เห็นว่าไม่สามารถขับรถได้แบบมีประสิทธิภาพ  หรือไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงที่เป็นอันตรายต่อการขับขี่ หรืออันตรายต่อบุคคลบนท้องถนน
 • ไม่เป็นบุคคล วิกลจริต  หรือฟั่นเฟือง  ทางจิต
 • ไม่ถูกเพิกถอนใบขับขี่  หรือถูกยึดใบขับขี่
 • ไม่มีโรคติดต่อ (ตามกระทรวง)
 • ไม่ติดยาเสพติด ให้โทษ หรือติดสุรา
 • ไม่เคย ที่มีการโดน  ขับรถ หรือมีการโดนปรับ 2 ครั้งขึ้นไป
 • ถ้ามีการรับโทษทางกฎหมายการขับขี่ มีเงื่อนไขคือ
 • ถ้าจำคุกไม่เกิน 3 เดือน  ต้องมีการ พ้นโทษแล้ว อย่างน้อย 6 เดือน
 • เคยจำคุกเกิน  3  เดือน – 3 ปี  ต้องมีการพ้นโทษ 1 ปี 6 เดือน
 • เคยจำคุกเกิน  3 ปี ต้องมีการพ้นโทษอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • กรณีโดนปรับ  รอขึ้นศาล รอลงอาญา  ต้องมีเอกสารจากตำรวจ เกี่ยวกับการตรวจสอบ อาชญากรรม 

 

ใบคำขอทำใบขับขี่สาธารณะ

 • บัตรประจำตัวประชาชน  ตัวจริง
 • ใบรับรองแพทย์ ตรวจสุขภาพ ขอก่อน 1 เดือน 
 • ใบขับรถชั่วคราว ส่วนบุคคล  ที่มีการดำเนินเรื่องขอก่อน 1 ปีขึ้นไป (ฉบับจริง และสำเนา)
 • รูปถ่าย 5 x 6.5 ซม.  จำนวน 3 รูป  มีการถ่าย  ไม่เกิน 6 เดือน
 • รูปถ่าย 3 x 4 ซม. จำนวน 2 รูป  สำหรับ ผู้ที่ขอใบขับขี่แบบเดิม  ถ่ายก่อนไม่เกิน 6 เดือน

 

ขั้นตอนการทำใบขับขี่สาธารณะคือ

 1. ทำการเช็คตรวจสอบ เอกสารทั้งหมด ตามที่ระบุ ว่าครบถ้วนสมบูรณ์ และเช็คคุณสมบัติของเราว่าตรงตาม คุณสมบัติหรือไม่แล้วจองคิว ทำใบขับขี่
 2. ทำการตรวจสอบประวัติอาชญากร ทำการ ยื่น ขอ ที่ กองทะเบียนประวัติอาชญากร  ณ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   รอผลตรวจสอบทางมือถือ SMS  แต่สำหรับบุคคลทั่วไปให้  ผู้บังคับบัญชา  ที่ตำแหน่งสูงกว่า  หรือไม่ต่ำกว่า  ผู้อำนวยการกรอง  ทำการรับรองความประพฤติ
 3. ทำการ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

ทดสอบสี ทดสอบสายตาทางลึก ทางกว้าง ปฏิกิริยาเท้า

 

4.เข้ารับการอบรม 

รถยนต์  หรือ  สามล้อสาธารณะ  ทำการอบรม 5 ชั่วโมง

รถจักรยานยนต์สาธารณะ ทำการอบรม 3 ชั่วโมง

 

5.สอบข้อเขียน

ต้องได้สอบผ่าน 18 ข้อจาก 20 ข้อ

 

6.สอบขับรถ

บนถนนจริง หรือทางหลวง 1 ชม.

 

7.ตรวจสอบประวัติดี มีพฤติกรรม ที่ไว้ใจได้  ที่เหมาะกับการขับขี่รถยนต์  

ให้ ชำระค่าธรรมเนียม  ถ่ายรูป เซ็น และ รับบัตรใบขับขี่ได้เลย

 

ทำใบขับขี่สาธารณะ มีขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยาก คุณศึกษาและทำตามขั้นตอนคุณจะได้บัตรใบขับขี่  ถ้าคุณต้องการเรียนฝึกฝนการหัดขับรถ แนะนำโรงเรียนสอนขับรถยนต์ไอไดร์ฟรังสิต

 

ทำใบขับขี่สาธารณะ

ซื้อใบขับขี่

ซื้อใบขับขี่  ปัจจุบันมีบางเว็บไซต์ให้บริการขายใบขับขี่ปลอม  ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย  เมื่อซื้อใบขับขี่กับเว็บที่ให้บริการ  เราอาจจะถูกหลอกให้โอนเงินโดย  ไม่ได้ของอะไรเลย  หรืออาจจะถูกหลอกให้โอนเงินแล้วได้ใบขับขี่ปลอม  ซึ่งผู้ใดที่ใช้ใบขับขี่ปลอม มีความผิดตามกฎหมาย ถือว่าเป็นการปลอมแปลงเอกสารทางรัฐ  มีโทษจำคุก 6 เดือน ถึง 5 ปี  หรือปรับ 1,000 – 10,000 บาท  หรืออาจจะถูกหลอกให้โอนเงินเพื่อขโมยข้อมูลต่อไปได้   ถ้าท่านเห็นมีการกระทำความผิดสามารถแจ้งได้ที่  1584 ได้ตลอด 24 ชม. หรือ www.dlt.go.th  ถ้าท่านต้องการทำใบขับขี่ของจริง  ควรทำที่ กรมการขนส่งทางบก  สำนักงานขนส่ง  หรือโรงเรียนสอนขับรถ ไอไดร์ฟรังสิต ได้  

ซื้อใบขับขี่

 

 

ถ้าท่านซื้อของปลอม ใบขับขี่ นั้นจะไม่ได้รับรองทางกฎหมาย  แล้วคุณยังเป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใช้ถนน  ดังนั้นเลิกเถอะครับ   คุณควรจะรับผิดชอบต่อสังคม  สอบใบขับขี่นั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิด  ถ้าคุณรู้เทคนิค  คุณควรมีครูฝึกสอนที่ดีที่แนะนำ  ในทุกขั้นตอนกระบวนท่าที่สอบขับรถยนต์  และแนะนำเรื่องข้อสอบใบขับขี่  เชื่อว่าคุณต้องทำได้อย่างแน่นอน  เพราะมีหลายคนมากมายในทุกปีที่สอบผ่าน   คนได้ใบขับขี่มากขึ้นเรื่อยๆ   เรียนสอนขับรถ กับโรงเรียนสอนขับรถที่มีคุณภาพอย่างไอไดร์รังสิต  เพียง 15 ชม. คุณจะขับรถเป็น  ได้รับใบอนุญาติการขับขี่รถยนต์  สามารถขับขี่บนท้องถนนได้อย่างปลอดภัย คล่องแคล่ว  มีความชำนาญ  ไม่เป็นพิษภัยต่อสังคม  คุณสามารถบอกคนอื่นได้ว่าคุณจบโรงเรียนไอไดร์รังสิตมา  นักเรียนที่เรียนสามารถเรียนจบแล้ว เตรียมสอบใบขับขี่ได้เลยที่โรงเรียน  เพื่อได้ใบรับรองแล้วไปทำเรื่องขอใบขับขี่ได้  

ซื้อใบขับขี่ ไม่ยั่งยืนวันนี้คุณอาจจะหลบหลีกการตรวจสอบได้ก็จริง  แต่ซักวันนึงทางตำรวจ หรือทางกรมจะสามารถตรวจสอบคุณกับระบบฐานข้อมูลรายชื่อได้  และจะต้องถูกส่งขึ้นศาลถูกฟ้องร้องเสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลา ทรัพย์สิน  และเครดิต  ยอมฝึกฝนเพื่อให้คุณเก่งขึ้นดีกว่าจากการหัดขับกับมืออาชีพ  เค้าจะรู้จุดบกพร่องของคุณ และสิ่งที่คุณลืม  คุณจะสามารถเป็นการขับรถได้อย่างอัตโนมัติเหมือนที่คุณแปรงฟันทุกวัน  คือสมองสั่งการโดยอัตโนมัติ   คุณจะขับรถได้แบบมือและขา เคลื่อนไหวไปได้เอง

ค่าเรียนขับรถ

ค่าเรียนขับรถ  ราคาไม่แพง  4900 บาท  สำหรับรถยนต์  สอนหลักสูตร 15 ชั่วโมงพร้อมกับสอบใบขับขี่ได้ในตัว  เลือกได้ว่าจะเรียนแบบเกียร์ออโต้ เกียร์ธรรมดา เลือกได้   และเรียนจบ สอบทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่โรงเรียนสอนขับรถ   สำหรับบุคคล อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  คือนับที่วันเดือนปีเกิด   โรงเรียนสอนขับรถของเราผ่านการรับรองจากขนส่งทางบก  มีครูสอน ที่เป็นไปอย่างมาตรฐาน  ได้รับใบอนุญาติที่ผ่านจากกรมขนส่งทางบก  เรียนขับรถที่นี่ปลอดภัยจากโควิด  ครูสอนและพนักงาน มีการฉีดวัคซีน ครบโดส  2 เข็ม ป้องกันโควิด 19 เรียบร้อย  โปรโมชั่นตอนนี้ เมื่อคุณฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม สามารถแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน  และ  ได้รับสิทธิเรียนลดราคาจาก 4,900 บาทเหลือ  3,900 บาท 

ค่าเรียนขับรถ

 

เรียนขับรถที่นี่ดี  เดินทางสะดวก  มีรถตู้  รถเมล์ผ่าน  สนามฝึกสอน 6 ไร่กว้างขวาง ห้องประชุมจุคนได้ 150 คน  การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ครูสอนเอาใจใส่  คุณสามารถขับรถเป็นในทุกขั้นตอน  รู้กฎเกณฑ์กฎระเบียบจราจรบนท้องถนน  สอบสมรรถภาพ ร่างกาย โดยการ สอบปฏิกิริยาเบรคเท้า  ทดสอบสายตาทางกว้าง ทางลึก ตาบอดสี   เมื่อผ่านจะสามารถเข้ารับการอบรมหัดขับรถยนต์ได้  คุณสามารถติดตามกิจการการเรียนการสอน ได้ที่ เว็บไซด์ของเรา facebook หรือ instagram  ได้  

 

หลักสูตรเรียนขับรถจักรยานยนต์  สำหรับผู้ที่มีรถทางเรามีรถฝึกหัดขับที่โรงเรียนสอนขับรถไอไดร์ฟรังสิต  จะมีครูฝึกคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด แบ่งเป็น อบรมภาคทฤษฎี 5 ชม.  เกี่ยวกับความรู้จราจร  มารยาทจราจร การขับขี่ การบำรุงรักษารถมอเตอร์ไซด์  

 

ภาคปฏิบัติ 10 ชม.  ความรู้พื้นฐานการหัดขับ   การขับในทางทางต่างๆ  ทุกท่า  เริ่มตั้งแต่สตาร์ทรถ  เบรค  การขับทางตรง ทางอ้อม ทางคดเคี้ยว ลูกระนาด  หลบสิ่งกีดขวาง

 

ค่าเรียนขับรถ  ทางโรงเรียนเรามีโปร สำหรับคนที่เป็นแล้วแต่จะมารื้อฟื้น หรือมาเป็นคู่  โปรดสอบถามได้ที่โรงเรียนเรา

 

อบรม ใบขับขี่เอกชน  ที่โรงเรียนไอไดรฟ์รังสิต

อบรม ใบขับขี่เอกชน  ที่โรงเรียนไอไดรฟ์รังสิต เดินทางมาสะดวกอยู่ตรงข้ามไทวัสดุรังสิต  คุณจะประทับใจในการสอนของที่นี่  การสอนเป็นไปอย่างมาตรฐานของกรมขนส่งทางบก  สนามฝึกซ้อมมีพื้นที่ 6 ไร่  ห้องจัดอบรมห้องแอร์จุคนได้เยอะเป็นไปอย่างมาตรฐาน ราคาไม่แพง  คนเรียนมีทั้งนักศึกษา  วัยทำงาน  คนสูงอายุมาฝึกหัดขับ สอนทำเกียร์ออโต้  เกียร์ธรรมดา  รถกระบะ  รถจักรยานยนต์  รถขนส่ง  ทางเราสอนปูพื้นฐานให้เป็นอย่างดี นักเรียนที่จบออกไปจะมีคุณภาพ  รับผิดชอบต่อสังคม  ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กฎระเบียบ   มีหลักสูตรสำหรับผู้ที่ขับขี่เป็นแล้วแต่ไม่ได้ขับมานาน  ต้องการมาฝึกซ้อมทบทวนใหม่  การเรียนขับรถแบ่งเป็น เรียนภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง  และภาคปฏิบัติอีก 10 ชั่วโมง  สามารถเรียนพร้อมสอบใบขับขี่ได้ทันที  เมื่อจบหลักสูตร  การเรียนที่นี่เป็นการเรียนจบในตัว  คุณจะสามารถหัดขับรถได้เหมือนมืออาชีพ  คนเรียนที่นี่ครูจะเคี่ยวเข็ญให้เป็นกันทุกคน  ถ้าคุณไปหาที่ฝึกซ้อมเองคุณอาจจะขับรถโดยไม่ปลอดภัย  อันเป็นเหตุให้เสียทรัพย์สิน  บางทีก็เสียชีวิต  การเรียนการสอนควรจะมีครูคอยประกบ  ฝึกหัดซ้อมสนาม  ถนนจริง  นอกจากนี้โรงเรียนของเรายังสามารถต่อใบขับขี่ให้กับผู้ที่มีใบขับขี่อยู่แล้วได้  เปิดทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์  คุณสามารถเลือกวันที่สะดวกในการมาฝึกหัดขับรถ  และสอบใบขับขี่ได้ ท่องเรือเรามีมาตรการป้องกัน covid อย่างดี  คือผู้สอนทุกคนและพนักงานทุกท่านมีการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว  และมีการสวมหน้ากากอนามัย  และสถานที่ซ้อนมีการป้องกัน  ไทยสามารถไว้วางใจ และป้องกันเบื้องต้นในการมาเรียนขับรถ  คนที่เรียนรถบรรทุก ขนส่งที่นี่ เมื่อเรียนจบแล้วสามารถมีงาน เรียนจบปุ๊บได้งานปั๊บ  บริษัทขนส่งหลายๆที่มีการติดต่อทางโรงเรียนเพื่อให้ส่งเกณฑ์คนที่เรียนขับรถขนส่งผ่าน  เมื่อเรียนจบนักเรียนสามารถทำงานขนส่งได้  ไม่ต้องรอคิวสามารถเรียนได้ทันที  เลือกวันเรียนได้  มีเรียนท 2 ท 3  มีนักเรียนหลายท่านไปดูสถานที่เรียนในสถานที่  แล้วเลือกเรียนที่ไอไดรฟ์รังสิต  เนื่องจากสนามใหญ่  มีการอบรมที่ดี  เป็นตัวอย่างมาตรฐาน  มีนักเรียนที่จบสามารถขับรถได้มากมายหลากหลายคน  ในทุกๆปี  บริษัทเปิดมาอย่างยาวนาน  ครูสอนใจดีไม่เครียด  สามารถโทรปรึกษาได้ตลอด สอบถามรายละเอียดด้วยการติดต่อ 062-8977-111 , 062-8977-222 ,062-8977-333, 02-1159720    Line ID :@idrive  อยู่ใกล้มหาลัยกรุงเทพ  

ที่โรงเรียนไอไดรฟ์รังสิต เดินทางมาสะดวกอยู่ตรงข้ามไทวัสดุรังสิต  คุณจะประทับใจในการสอนของที่นี่  การสอนเป็นไปอย่างมาตรฐานของกรมขนส่งทางบก  สนามฝึกซ้อมมีพื้นที่ 6 ไร่  ห้องจัดอบรมห้องแอร์จุคนได้เยอะเป็นไปอย่างมาตรฐาน ราคาไม่แพง  คนเรียนมีทั้งนักศึกษา  วัยทำงาน  คนสูงอายุมาฝึกหัดขับ สอนทำเกียร์ออโต้  เกียร์ธรรมดา  รถกระบะ  รถจักรยานยนต์  รถขนส่ง  ทางเราสอนปูพื้นฐานให้เป็นอย่างดี นักเรียนที่จบออกไปจะมีคุณภาพ  รับผิดชอบต่อสังคม  ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กฎระเบียบ   มีหลักสูตรสำหรับผู้ที่ขับขี่เป็นแล้วแต่ไม่ได้ขับมานาน  ต้องการมาฝึกซ้อมทบทวนใหม่  การเรียนขับรถแบ่งเป็น เรียนภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง  และภาคปฏิบัติอีก 10 ชั่วโมง  สามารถเรียนพร้อมสอบใบขับขี่ได้ทันที  เมื่อจบหลักสูตร  การเรียนที่นี่เป็นการเรียนจบในตัว  คุณจะสามารถหัดขับรถได้เหมือนมืออาชีพ  คนเรียนที่นี่ครูจะเคี่ยวเข็ญให้เป็นกันทุกคน  ถ้าคุณไปหาที่ฝึกซ้อมเองคุณอาจจะขับรถโดยไม่ปลอดภัย  อันเป็นเหตุให้เสียทรัพย์สิน  บางทีก็เสียชีวิต  การเรียนการสอนควรจะมีครูคอยประกบ  ฝึกหัดซ้อมสนาม  ถนนจริง  นอกจากนี้โรงเรียนของเรายังสามารถต่อใบขับขี่ให้กับผู้ที่มีใบขับขี่อยู่แล้วได้  เปิดทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์  คุณสามารถเลือกวันที่สะดวกในการมาฝึกหัดขับรถ  และสอบใบขับขี่ได้ ท่องเรือเรามีมาตรการป้องกัน covid อย่างดี  คือผู้สอนทุกคนและพนักงานทุกท่านมีการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว  และมีการสวมหน้ากากอนามัย  และสถานที่ซ้อนมีการป้องกัน  ไทยสามารถไว้วางใจ และป้องกันเบื้องต้นในการมาเรียนขับรถ  คนที่เรียนรถบรรทุก ขนส่งที่นี่ เมื่อเรียนจบแล้วสามารถมีงาน เรียนจบปุ๊บได้งานปั๊บ  บริษัทขนส่งหลายๆที่มีการติดต่อทางโรงเรียนเพื่อให้ส่งเกณฑ์คนที่เรียนขับรถขนส่งผ่าน  เมื่อเรียนจบนักเรียนสามารถทำงานขนส่งได้  ไม่ต้องรอคิวสามารถเรียนได้ทันที  เลือกวันเรียนได้  มีเรียนท 2 ท 3  มีนักเรียนหลายท่านไปดูสถานที่เรียนในสถานที่  แล้วเลือกเรียนที่ไอไดรฟ์รังสิต  เนื่องจากสนามใหญ่  มีการอบรมที่ดี  เป็นตัวอย่างมาตรฐาน  มีนักเรียนที่จบสามารถขับรถได้มากมายหลากหลายคน  ในทุกๆปี  บริษัทเปิดมาอย่างยาวนาน  ครูสอนใจดีไม่เครียด  สามารถโทรปรึกษาได้ตลอด สอบถามรายละเอียดด้วยการติดต่อ 062-8977-111 , 062-8977-222 ,062-8977-333, 02-1159720    Line ID :@idrive  อยู่ใกล้มหาลัยกรุงเทพ  

 

สอบใบขับขี่ ที่ไหน ดี

สอบใบขับขี่ ที่ไหน  ถ้าคุณต้องการ เรียนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่  คุณสามารถเรียนและสอบได้ที่ไอไดรฟ์รังสิต  เลขที่ 88 หมู่ที่ 2  ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  12120.     ได้รับการรับรองจากกรมขนส่งทางบก  และกระทรวงศึกษาธิการ   ครูฝึกมีความเชี่ยวชาญในการขับรถและการสอน  มีความสุภาพและเป็นกันเอง  สร้างการรับรองจากกรมขนส่งทางบก  รถที่ฝึกหัดขับได้รับมาตรฐาน  ตรวจสอบเป็นอย่างดี  คุณสามารถเลือกได้ว่าจะหัดขับเกียร์ธรรมดา  เกียร์ออโต้  หรือรถกระบะ   สนามฝึกซ้อมเป็นไปอย่างมาตรฐาน  คุณสามารถฝึกได้ทุกกระบวนท่า   และเน้น ย้ำจุดที่สำคัญ  การติวข้อสอบเป็นไปอย่างมาตรฐาน  มีวิธีเทคนิคที่ช่วยให้จำได้  การอบรมสอบใบขับขี่ 5 ชั่วโมง  แบ่งเป็นความรู้พื้นฐานในการขับรถ  ความรู้ทางด้านจราจร  เทคนิคการขับรถอย่างปลอด  มารยาทในการขับรถ  ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  การสอบภาคปฏิบัติ ท่าที่ใช้สอนมี 3 ท่า คือ  ถ้าบังคับ 2 ถ้า   ท่าเลือก 1 ท่า   เลือกได้ตามความเหมาะสม  

สอบใบขับขี่ ที่ไหน

 

 

ใบขับขี่มีประโยชน์อย่างไร

ไม่เข้าขี่เป็นเหมือนใบเบิกทางอนุญาตในการขับขี่รถยนต์บนท้องถนน  ถ้าไม่มีใบขับขี่แล้วขับรถบนท้องถนน ถ้าโดนตรวจสอบจะถูกจับ ปรับหรือติดคุก  ปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือติดคุกไม่เกิน 1 เดือน  นอกจากนี้ใบขับขี่ จะช่วยให้รับค่าสินไหมทดแทน  หรือค่าเสียหายจากประกันรถยนต์  แล้วยังช่วยให้ได้รับการพิจารณาเข้ารับการทำงานเนื่องจากมีความสามารถพิเศษ

 

 

สอบใบขับขี่ ที่ไหน  ทางเราแนะนำไอไดร์ฟรังสิต คุณสามารถสอบใบขับขี่ได้ที่ไหนได้รังสิต  วันธรรมดาและวันเสาร์อาทิตย์ได้  เป็นโรงเรียนที่มีคนพูดถึงมากที่สุด  สนามฝึกหัดขับเป็นไปอย่างมาตรฐาน  ผู้ฝึกสอนมีความรู้ประสบการณ์ที่ดี     ครูฝึกมีการฉีดวัคซีนป้องกัน covidมาเป็นอย่างดี และสนามฝึกสอน  สอบรถยนต์มีการป้องกันตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด  เหลือที่นี่ปลอดภัยอย่างแน่นอน  สอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน  ถึงมืออาชีพ    เมื่อไหนขับรถเรียบร้อยแล้วครูฝึกสอนจะมีการลาออกขับรถไปถนนจริง  ขับรถจริงๆ  เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ขับรถมากยิ่งขึ้น   ทางเลี่ยงเรามีกิจกรรมมากมาย  มีของรางวัลแจกถ้าคุณติดตามทาง Facebook Fanpage https://www.facebook.com/IDriveRangsit   คุณสามารถติดตามการเรียนการสอนได้ที่ youtube ช่องของเรา https://www.youtube.com/channel/UC8mXC_kz0ZB6szNXPJoGhFw 

 

เปิดอบรมสอนขับรถ สอบใบขับขี่ ต่ออายุใบขับขี่ทุกวัน ตั้งแต่ 8.00-18.00 น.   มีรถรับส่งฟิวเจอร์ ม.กรุงเทพ ม.ธรรมศาสตร์ นวนคร