ต่อใบอนุญาต ออนไลน์ 2564

ต่อใบอนุญาต ออนไลน์ 2564  ขั้นตอนการอบรมต่อใบอนุญาต แบบรวดเร็ว โดยทำผ่านระบบออนไลน์ DLT e-Learning เว็บไซด์ www.dlt-elearning.com กรมการขนส่งทางบก ใช้งานได้ผ่านคอมหรือมือถือ smart phone

 

 

ต่อใบอนุญาต ออนไลน์ 2564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนมีดังนี้

1.เข้าเว็บ www.dlt-elearning.com
2.กดปุ่ม ลงทะเบียน

ต่อใบอนุญาตรถยนต์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.กรอกข้อมูลให้ครบให้ถูกต้อง เลขบัตรประชาชน ,เบอร์โทรศัพท์ ,วันเดือนปีเกิด

 

กรมการขนส่งทางบก ต่อใบอนุญาต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.กดเลือกแบบทดสอบก่อนอบรม  ว่าเป็นประเภทไหน

4.1. ใบอนุญาติขับรถส่วนบุคคล (รถจักรยานยนต์,สามล้อ,รถยนต์) อบรม 1 ชม.

4.2. ใบอนุญาติขับรถขนส่ง อบรม 2 ชม.

4.3. ใบอนุญาติขับรถสาธารณะ ( รถจักรยานยนต์สาธารณะ ,รถยนต์สามล้อสาธารณะ ,รถยนต์สาธารณะ) อบรม 3 ชม.

4.4. ใบอนุญาติขับรถส่วนบุคคล (รถจักรยานยนต์ ,รถสามล้อ,รถยนต์ ) สำหรับขาดต่ออายุ เกิน 1 ปี  ระยะอบรม  2 ชม.

ต่อใบอนุญาตใช้อะไรบ้าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.กดทำแบบทดสอบก่อนการอบรม เลือกคำตอบที่ถูกต้อง เสร็จแล้วกดส่งข้อสอบ

ต่อใบอนุญาตออนไลน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.กดเพื่อดูวีดีโออบรม ประมาณ 1 ชม.

ต่อใบอนุญาตวันเสาร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.ทำแบบทดสอบหลังอบรม คลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้อง และกดส่งข้อสอบ

ต่อใบอนุญาตหมดอายุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.ถ้าขึ้น ท่านผ่านการอบรมแล้ว ให้บันทึกหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐาน ขอยื่นต่อใบอนุญาตรถ  ภายใน 90 วันเท่านั้น

กรมขนส่งทางบก ต่อใบอนุญาต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต่อใบอนุญาตรถยนต์ใช้เอกสารอะไรบ้าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.จากนั้นจึงทำการจองคิวที่ขนส่ง เพื่อทำใบอนุญาต

 

10. จองคิวทำใบอนุญาต ผ่านทาง แอพ DLT Smart Queue