ต่อใบขับขี่นานไหม ในยุคสมัยนี้การต่อใบขับขี่เป็นเรื่องง่ายใช้เวลาไม่นานนัก ใช้เวลาภายใน วันเดียวเท่านั้น  คุณสามารถ จองผ่านระบบแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue  และทำการอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ DLT-elearning  เมื่อคุณอบรมจนจบ  ให้คุณบันทึกหน้าจอ ของคุณ  แล้วนำไปยื่น  ให้เจ้าหน้าที่กรมขนส่งทางบก เพื่อนัดหมายในการทำใบขับขี่ต่อไป  

 

ทำใบขับขี่ให้คุณเตรียมเอกสารดังนี้คือ

1.บัตรประชาชนตัวจริง ของคุณ

2.ใบรับรองแพทย์ สำหรับต่อใบขับขี่  โดยอายุที่ขอไม่เกิน 1 เดือน

 

ขั้นตอนการทำใบขับขี่คือ

1.จองคิวต่อใบขับขี่ผ่านแอพ DLT Smart Queue 

2.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ทดสอบตาบอดสี ,สายตาทางกว้าง ทางลึก ,ความไวปฏิกิริยาเท้า)

3.ทำการอบรม 5 ชั่วโมง

4.สอบข้อเขียน  และ  ทำการจองคิวเพื่อสอบภาคปฏิบัติ

5.สอบภาคปฏิบัติการขับรถ

 

ต่ออายุ จาก ใบขับขี่ 5 ปีไปเป็น 5 ปี  และ เปลี่ยนใบขับขี่จาก 2 ปี (แบบชั่วคราว)ไป เป็น 5 ปี  ต่อใบขับขี่หมดอายุ

ใช้ใบขับขี่ตัวเก่า  ,บัตรประชาชนตัวจริง ,ใบรับรองแพทย์เพื่อระบุว่าปกติ  ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือไม่มีโรคประจำตัวอันตรายร้ายแรงต่อการขับขี่  อายุใบรับรองแพทย์ 1 เดือน

 

ขั้นแรกให้คุณ อบรมผ่านระบบ e-Learning  ได้ทางเว็บไซต์ https://www.dlt-elearning.com/Home  

 

ขั้นสอง ให้คุณ จองคิว ผ่านระบบ DLT Smart Queue   ในแอปพริเคชั่น   มือถือ

 

ขั้นสามมาตามนัด  แล้ว ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

 

ขั้นสี่  ทำเรื่องออกใบอนุญาติการขับขี่  

 

ค่าธรรมเนียม รถยนต์ 505 บาท

ค่าธรรมเนียม รถจักรยานยนต์ 255 บาท

 

 

หมายเหตุ  

คุณสามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ 90 วัน  

 

หากขาดต่ออายุเกิน 1 ปี จะต้องทำการอบรมใหม่ 2 ชั่วโมง และทำการทดสอบข้อเขียนใหม่

 

หากขาดต่อเกิน 3 ปี จะต้องทำการอบรมใหม่ 2 ชั่วโมง ทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถภาคปฏิบัติใหม่

 

ต่อใบขับขี่นานไหม   สามารถทำเรื่องเสร็จภายในวันเดียว ใช้เวลาไม่นานมาก  

 

 ใบรับรองแพทย์  จำเป็นต้องใช้  มีผลบังคับใช้ เมื่อตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  ขอรับและขอต่อใบขับขี่  ทุกประเภทต้องใช้  ประกาศกฎกระทรวงคมนาคม

 

แต่ถ้าคุณสะดวกต่อบริการ  กับเอกชน แนะนำไอไดร์ฟรังสิต สามารถเรียนขับรถ พร้อมออกใบขับขี่  หรือถ้ามีใบขับขี่อยู่แล้วสามารถต่อใบขับขี่ได้  เปิดทุกวัน  ไม่มีวันหยุด

เครดิต https://www.thansettakij.com/general-news/510177

 

ต่อใบขับขี่นานไหม