กรมขนส่งทางบก ได้ทำการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถชำระภาษีรถยนต์ ออนไลน์ สำหรับ รถยนต์สำหรับส่วนบุคคลที่ไม่เกิน 7 คน (รถยนต์ทั่วไป รถเก๋ง),รถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คนขึ้นไป(รถตู้ ) ,รถยนต์ที่บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะหลัง) ที่มีอายุเกิน 7 ปี   หรือ  รถจักรยานยนต์ ที่มีอายุเกิน 5 ปีขึ้นไป   โดยรถต้องผ่านการตรวจสภาพ จาก ตรอ.ก่อน (สถานตรวจสภาพรถ) ถึงได้นำไปสู่ขั้นตอนชำระภาษีในเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/  ได้เพื่อความง่าย และสะดวกรวดเร็ว ในการชำระภาษีประจำปี ซึ่งท่านสามารถเลือกชำระ โดยใช้ บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตได้ หรือเคาน์เตอร์ธนาคารต่างๆ ,สถาบันการเงินที่มีระบุ โดยสะดวกมากๆไม่ต้องมาขนส่ง ลดขั้นตอน  ทำได้สะดวก   ชำระเสร็จ รับใบเสร็จ สามารถชำระได้ไม่เกิน 90 วันก่อนวันครบรอบ ทางไปรษณีย์ที่อยู่ของคุณ ใน 5 วันทำการ 

นอกจากนี้ รถที่ค้างชำระภาษี   ที่ไม่เกิน 1 ปี  แล้วมีนํ้าหนักรถ  ไม่เกิน 2,200 กก. สามารถยื่น ชำระภาษีที่ เว็บไซต์ได้   แต่ถ้าเกิน 1 ปี หรือ  น้ำหนักรถเกิน  ที่กำหนด   ให้  ตรวจสภาพและ สามารถ ชำระได้ที่ขนส่ง  ไม่เกิน 90 วัน

 

ขั้นตอนการชำระภาษี

1.เข้าเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th

2.ลงทะเบียน  ถ้าลงทะเบียนแล้วให้  log in

3.เลือกหัวข้อชำระภาษีรถประจำปี  แล้วเลือก  ชำระภาษีรถประจำปีผ่านอินเตอร์เน็ต

4. ให้กรอก รายละเอียดของรถ  กรอกรายละเอียดการเอาประกัน  และ กรอกที่อยู่การจัดส่งเอกสาร

5. เลือกชำระเงิน

6. ตรวจสอบสถานะการยื่นภาษีเป็นระยะ

 

ค่าใช้จ่าย  ค่าส่งเอกสาร 32 บาท + ธรรมเนียม 20 บาท + ธรรมเนียมบัตรเครดิต  + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

ถ้าท่านต้องการต่อใบขับขี่  ท่านสามารถติดต่อได้ที่โรงเรียนสอนขับรถ ไอไดร์ฟรังสิต  

 

ชำระภาษีรถยนต์ ออนไลน์