ความเร็วรถ

การกำหนด ความเร็วรถ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีการวิเคราะห์ สถิติ และเหตุการณ์ในอดีต เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ลดข้อผิดพลาด และมีประสิทธิภาพที่สุดในการขับขี่ และความเป็นอยู่ประชาชน จึงมีการอนุมัตินโยบายใหม่ รถยนต์ทุกประเภท สำหรับถนนจราจรที่มีตั้งแต่4ช่องขึ้นไป จากเดิมความเร็วตั้งแต่ 90 กม./ชม. ไปเป็นความเร็วไม่เกิน 120 กม./ชม.

กฎกระทรวงบังคับความเร็วรถแก่ทางหลวง หรือทางหลวงชนบท สำหรับที่มีทางเดินรถเท่านั้น สำหรับถนนที่มีช่องเดินรถทิศทางเดียวกัน 2 ช่องขึ้นไป และมีเกาะกลางถนนแบบกำแพง อีกทั้งและไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนน

1.รถจักรยานยนต์ ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 80กม./ชม.
2.รถจักรยานยนต์ 35 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือ400cc ขึ้นไป ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 110 กม./ชม.

3.รถยนต์ รถเก๋ง ความเร็วไม่เกิน 80 กม. /ชม. แต่ถ้าแล่นทางขวาสุด ให้ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 100 กม./ชม. ยกเว้นแต่ช่องนั้นมีสิ่งกีดขวาง จราจรติดขัดหรือเหตุขัดข้องอื่นๆ

4.รถบรรทุก ที่น้ำหนักรวมกันเกิน 2,200 กก. และ รถโดยสารที่คนนั่งเกิน 15 คน ความเร็วได้ไม่เกิน 90 กม. /ชม.

5.รถโดยสาร ที่มีที่นั่ง 7 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 15 คน ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน100กม./ชม.

6.รถยนต์สี่ล้อเล็ก รถสามล้อ รถชักจูง สามารถใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 65 กม./ชม.

7.รถโรงเรียน (รับส่งนักเรียน) มีข้อกำหนดคือ ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 80กม./ชม.

การขับรถต้องขับตามเครื่องหมายจราจร และเขตที่กำหนดตามสมควร ซึ่งบางที่ก็ต้องใช้ความเร็ว ตามจราจรกำหนดซึ่งบางที่อาจจะต่ำกว่าอัตราที่กำหนดไว้  และต้องทำตามกฎหมายจราจร   ให้ถูกต้อง   ซึ่งถ้าคุณเตรียมสอบใบขับขี่ ส่วนนี้จะต้องจำ นี่เป็นส่วนนึง  ของ  กฎจราจรสอบใบขับขี่