ข้อสอบใบอนุญาตมีกี่ข้อ สำหรับรถยนต์ มี ทั้งหมด 50 ข้อ จะต้องทำข้อสอบให้ถูกอย่างน้อย 45 ข้อ คิดเป็น 90% ถึงสอบผ่าน  แบ่งเป็นหมวดหมู่รถยนต์ ,กฎหมายจราจรทางบก ,เครื่องหมายที่พื้นและทาง ,ป้ายบังคับต่างๆ ,ป้ายเตือนต่างๆ ,ป้ายแนะนำต่างๆ ,การมีมารยาทการขับขี่ และจิตสำนึกการขับขี่ ,เทคนิคการขับรถ อย่างปลอดภัย ไม่อันตราย ,บำรุงรักษารถยนต์ให้อยู่คงทน 

ข้อสอบใบอนุญาตมีกี่ข้อ

 

 

ส่วนข้อสอบรถจักรยานยนต์ มี 50 ข้อเช่นกัน ต้องให้ถูกอย่างน้อย 45 ข้อ  หรือคิดเป็น 90% (ถึงสอบผ่าน)  หมวดหมู่แบ่งเป็นเหมือนตามรถยนต์  

 

ตัวอย่างข้อสอบใบอนุญาตพร้อมเฉลย ,เฉลยข้อสอบใบอนุญาตออนไลน์

 

ยกตัวอย่างเช่น

 

เมื่อขับรถผ่านทางร่วม ทางแยก  เราควรต้องปฏิบัติอย่างไรในการขับรถ

  • ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร   และกฎหมายจราจร  เป็นอย่างดี 

 

ถ้าผู้ขับขี่ต้องการจะเลี้ยวรถ ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

  • พยายามชะลอรถ  และเปิดไฟเลี้ยว ในขณะที่ก่อนถึงทางเลี้ยว   อย่างต่ำ 30 เมตร

 

ถ้าต้องการหยุดรถในบริเวณทางแยก  ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

  • ต้องหยุดรถ  หลังเส้นแนวเส้นหยุด

 

พื้นที่บริเวณใดห้ามแซง

  • ทางโค้งที่มีรัศมีแคบเกินไป  ไม่ควรแซง

 

การจอดรถยนต์ต้องจอดให้ ออกห่างจากขอบทาง ไม่ควรเกินกี่เซนติเมตร  ถึงจะเหมาะสม

  • ไม่ควรห่าง เกิน 25 เซนติเมตร

 

ถ้าขับรถแซงรถคันหน้า  จำเป็นต้องแซงด้านขวามือ ยกเว้นกรณีใดบ้าง  ที่รถยนต์สามารถแซง  ด้านซ้ายมือของเราได้

  • ถ้ารถที่จะถูกแซงกําลังจะเลี้ยวขวา หรือให้สัญญาณรถยนต์ว่าจะเลี้ยวขวา

 

รถอะไรที่ คุณสามารถนํามาใช้ในทางได้

  • รถยนต์ที่จดทะเบียน และมีการเสียภาษีแล้ว

 

รถยนต์ใด ที่ห้ามใช้ในทาง

  • รถยนต์ที่มีสภาพที่ ไม่มั่นคง  ไม่แข็งแรง 

 

รถยนต์ ใดที่สามารถนํามา  ใช้เดินรถได้

  • รถที่มีเสียงเครื่องยนต์ดัง ระดับไม่เกิน 80 เดซิเบล

 

สัญญาณจราจรไฟสีแดง  เป็นรูปกากบาทเฉียงอยู่เหนือช่องเดินรถ   มีการห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่  อย่างไร

  • ห้ามไม่ให้ขับรถในช่องเดินรถนั้น

 

ข้อสอบใบอนุญาตมอเตอร์ไซค์

 

กรมการขนส่งทางบก ข้อสอบใบอนุญาต 1000 ข้อ

http://apps.dlt.go.th/e_exam/

 

 

ข้อสอบใบอนุญาตมีกี่ข้อ สรุปแล้ว 50 ข้อ ผู้ที่ต้องการสอบใบอนุญาตควรติวข้อสอบก่อนสอบใบอนุญาตจะช่วยทำให้สอบผ่าน