ข่าวดี กรมการขนส่งทางบก ระบบการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถ กำหนดให้ขยายการต่อใบอนุญาติ สำหรับรถส่วนบุคคล และรถสาธารณะ ด้วยตามกฎหมายว่า ให้ต่ออายุ ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนใบอนุญาติหมดอายุ และ ขยายระยะเวลาสำหรับผลการอบรมในทางเว็บไซด์ E-Learning ให้มีอายุ 6 เดือน เพื่อให้เวลาเตรียมตัวมากขึ้น
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร มีตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมกรมขนส่งทางบก จากสาเหตุที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นจำนวนมาก ขยายเพื่อให้ทางระบบขนส่งได้บริการประชาชนได้เต็มความสามารถ เต็มที่ จากเดิม การต่อก่อนหมดอายุ 3 เดือน ทำให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการแน่นจนเกินไป ทั้งนี้ได้นำระบบ E-learing ของเว็บ www.dlt-elearning.com มาใช้แล้ว แต่ยังบริการได้ไม่เต็มที่จึง แจ้งว่าตั้งแต่ 1 เม.ย. 64 ไป จะมีการขยายระยะเวลาใบอนุญาตต่ออายุใบขับขี่รถส่วนบุคคล และใบอนุญาตรถสาธารณะ ตามพระราชบัญญติ พ.ศ. 2522 สำหรับทุกประเภท ประกอบด้วยดังนี้คือ ใบอนุญาตรถยนต์ส่วนบุคคล ,รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ,รถสามล้อส่วนบุคคล ,รถบดถนน ,รถแทรกเตอร์ ,รถยนต์สาธารณะ ,รถสามล้อสาธารณะ ,รถจักยานยนต์สาธารณะ ให้สามารถยื่นคำขอต่อใบอนุญาติได้ จากเดิมที่ให้ไว้ภายใน 3 เดือน แก้ไขเปลี่ยนเป็น ภายใน 6 เดือน (180 วัน) ก่อนหมดอายุ

สำหรับผู้ที่ต้องการต่อใบอนุญาตรถ สามารถเลือกอบรมผ่านทาง เว็บไซด์ www.dlt-elearning.com ได้ ด้วยตนเอง โดยกำหนดเวลาที่จะอบรมได้เอง เวลาไหนก็ได้ อบรมมี 4 อย่างคือ
-การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล
-การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถขนส่ง
-การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะ
-การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ที่สิ้นอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป

กรมการขนส่งทางบก ระบบการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถ  มีการปรับเปลี่ยนเพื่อช่วยให้ระบบราชการทำงานได้สะดวกขึ้น และยังลดความเสี่ยงในการเกิด โควิด-19 ผลการอบรมใช้ได้ 6 เดือนหลังจากวันที่ผ่านการอบรม และขอให้ผู้ที่ต้องการต่อใบอนุญาตต่อก่อนที่จะหมดวันหมดอายุ สามารถจองคิวได้ที่แอปพริเคชั่น DLT Smart Queue ทั้งระบบแอนดรอย และ IOS หรือทางเว็บไซต์กรมขนส่งทางบก https://gecc.dlt.go.th

กรมการขนส่งทางบก ระบบการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถ