กฎหมายจราจรเบื้องต้น เป็นกฎหมายเพื่อให้ผู้ใช้ถนนหรือผู้ขับขี่ได้ปฏิบัติเพื่อสงวนไว้ซึ่งทรัพย์สินอีกทั้งและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่ให้ล่วงละเมิดต่อบุคคลอื่น ถ้าทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายจราจร รถทุกคันบนถนนจะเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก  ข้อสอบใบอนุญาตจะเน้นย้ำในส่วนนี้

 

Table of Contents

กฎหมายจราจรเบื้องต้น

1.รถทุกคน คนเดินถนน จะต้องปฏิบัติตามสัญญาณ

ซึ่งไม่เฉพาะสัญญาณไฟเท่านั้นมีทั้ง ธง ,ไฟ ,มือ ,ใช้แขน ,เสียง นกหวีด ,หรือด้วยวิธีอื่น จะต้องปฏิบตัตามสัญญาณนั้นๆให้ถูกต้อง มิเช่นนั้นจะถือว่าทำผิดกฎหมาย

 

2.รถทุกคันต้องคาดเข็มขัดนิรภัย

ซึ่งส่วนนี้มีการละเมิดอยู่บ่อยๆ ส่วนที่จำเป็นต้องคาดคือผู้ขับขี่ และผู้นั่งข้างคนขับ แต่รถรุ่นใหม่ๆจะมีระบบเตือนเรื่องการคาดเข็มขัดแล้ว ซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากเวลาเกิดอุบัติเหตุ ตัวเราอาจจะไปกระแทกกับด้านหน้ารถถึงขั้นทะลุออกนอกกระจกออกมาได้ ซึ่งกฎหมายได้ระบุบังคับใช้ทั้งรถเก๋ง ,รถกระบะ ,แท็กซี่ ,รถตู้ ฯลฯ หากฝ่าฝืนการคาดเข็มขัดนิรภัยจะมีโทษคือ ปรับไม่เกิน 500 บาท

 

3.การขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด

ข้อนี้สำคัญมากซึ่งเป็นข้อสำคัญ ที่คนมักละเลยกฎ ซึ่งถึงแม้จะมีกล้องตรวจจับความเร็ว แต่ก็ไม่ได้ติดทุกจุด คนที่รู้ว่ากล้องอยู่ตรงไหนก็หลีกเลี่ยง กฎหมายที่กำหนดคือ รถยนต์และมอเตอร์ไซด์  คลิกดู อัตราความเร็วรถ  ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

 

4.สภาพรถและแผ่นป้ายทะเบียนรถจะต้องมีสภาพดี

รถจะต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง ถ้ารถสภาพไม่ดีอาจจะนำพาให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้ คนนั่งรถ หรือประชาชนเดินรถบนท้องถนน ซึ่งถ้าฝ่าฝืนข้อนี้อาจจะมีความผิดโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
รถทุกคันจะต้องติดป้ายทะเบียน หรือป้ายประจำรถยนต์ ผู้ใบฝ่าฝืนปรับ ไม่เกิน 1,000 บาท

 

5.การเลี้ยวรถต้องเปิดไฟเลี้ยว

เลี้ยวซ้ายหรือขวา จะต้องเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวเพื่อให้รถคันหลังรู้ว่ารถคุณจะเดินทางไปทิศทางไหน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการขับขี่ ลดอุบัติเหตุ ให้เปิดไฟเลี้ยวประมาณ 60 เมตร ก่อนถึงทางเลี้ยว หากฝ่าฝืนข้อนี้มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท

 

6.ต้องมีใบอนุญาติการขับรถยนต์หรือใบอนุญาต

ต้องมีใบอนุญาตในการขับรถ ซึ่งต้องตรงตามคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งถ้าฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท

 

7.ห้ามไม่ให้หยุดรถในเขตห้ามหยุด

เพื่อไม่ให้ขัดขวางการจราจร เป็นเหตุให้รถคันอื่นเข้าออกไม่ได้ ซึ่งถ้าผิดถูกปรับ ไม่เกิน 500 บาท

 

8.ผู้ขับรถจักรยานยนต์ และผู้โดยสารนั่งรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย

ต้องสวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อคเพื่อป้องกันอันตราย ผู้ใดฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 500 บาท

 

9.ห้ามมิให้ขับรถยนต์ช้าแช่ด้านขวา

เพื่อให้ผู้ที่ขับด้านหลังรถที่เร็วกว่าแซงขึ้นไปทางด้านขวาได้ โดยผู้ที่ขับช้าแช่ขวาจะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และอาจจะมีความผิดในข้อหาขับรถกีดขวางจราจรอีก 1,000 บาทได้

 

10. ห้ามไม่ให้เสพยาบ้า ขณะขับขี่รถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์

ผู้ที่ฝ่าฝืนจะต้องโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ และศาลเพิกถอนใบอนุญาติขับขี่

 

11.ห้ามแข่งรถยนต์และมอเตอร์ไซด์บนทางถนน

เว้นแต่ได้รับหนังสือจากเจ้าหน้าที่จราจร ผู้ใดทำผิดต้องจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000-10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจจะถูกพักหรือเพิกถอนใบอนุญาติขับขี่รถ

 

12.การจอดรถยนต์ในที่ห้ามจอด

ซึ่งการจอดรถ จะต้องเป็นไปตามที่ๆกำหนด ถ้ามีป้ายห้ามจอด หรือเขตที่มีเส้นขาวแดง ถ้าจอดจะมีโทษปรับไม่เกิน500 บาท ตามกฎหมายจราจรเบื้องต้น

 

13.ถ้าเห็นคนข้ามถนนทางม้าลายจะต้องหยุดรถ

ซึ่งหากไม่หยุดจะมีโทษปรับสูงสุด 1,000 บาท

14.เปิดไฟตัดหมอกในสถานการณ์ไม่จำเป็น

มีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาท สามารถใช้ได้ในกรณียามจำเป็นเท่านั้นเช่นช่วงฝนตก หรือขึ้นภูเขาหน้าหนาวเป็นต้น

 

 

กฎหมายจราจรเบื้องต้น